27. januar 2021

Mange forældre fortsætter med at holde børnene hjemme fra dagtilbud

Det er forsat knap hvert tredje barn, der ikke bliver afleveret i dagtilbud, viser ny KL-stikprøveundersøgelse. Sygefraværet blandt det pædagogiske personale er fortsat lavt.

Mange forældre fortsætter med at lytte til regeringens opfordring om at holde de mindste hjemme i det omfang, det overhovedet er muligt. KL har for tredje gang gennemført en stikprøveundersøgelse blandt kommunerne af fremmødet i dagtilbud. Denne gang mandag d. 25. januar.

82 kommuner har svaret på stikprøven, som viser, at 71 pct. af børnene i gennemsnit blev afleveret. Fremmødet varierer mellem 59 pct. og 90 pct.

Der er tale om lille stigning i forhold til uge 3, hvor fremmødet gennemsnitligt var 68 pct. pr. kommune.

Kommunerne er også blevet spurgt til fraværet blandt det pædagogiske personale. Mandag den 25. januar var der gennemsnitligt et fravær blandt det pædagogiske personale på 9 pct. I sidste uge var det gennemsnitlige fravær pr. kommune 8 pct.

Fremmøde i nødpasning i skolen

Undersøgelsen viser også, hvor mange børn i 0.-4. klasse, der var mødt frem til nødpasning i skolen. Her har 83 kommuner svaret, og tallet lå mandag den 25. januar på 13,3 pct. af børnene.

Endelig er der spurgt ind til fremmødet af udsatte børn i 0.-4. kl. i nødpasning. Her er tallet opgjort i forhold til samtlige elever på årgangen, og undersøgelsen viser et fremmøde på, hvad der svarer til ca. 5 pct. af alle elever i denne aldersgruppe.

Blandt udsatte børn 5.-9. klasse var der et fremmøde i nødpasning på, hvad der svarer til 4 pct. af alle elever i denne aldersgruppe.