26. januar 2021

Kursen er sat mod fremtidens digitale velfærdssamfund

Landets 98 kommuner sætter nu gang i arbejdet med Kommunernes Digitaliseringsprogram. Programmet skal blandt andet understøtte mere effektorienteret brug af data, bedre sammenhæng i forløb og sikre, at de rette teknologier kommer ud til glæde for borgere og medarbejdere.

Den velfærd, som borgerne i fremtiden modtager fra kommunerne, kommer i høj grad til at bygge på et fundament af datadrevne og digitale værktøjer. 

For at sikre en langt mere effektiv og målrettet implementering af nye digitale løsninger, tager kommunerne nu det næste skridt på vejen. Kommunernes Digitaliseringsprogram består af seks prioriterede temaer, som blandt andet dækker over teknologiens påvirkning af lokaldemokratiet, udbredelse af teknologi og klima.

Indsatserne bygger videre på kommunernes digitale fundament som bl.a. består af de løsninger som KOMBIT har anskaffet på vegne af kommunerne samt arbejdet med en fælles rammearkitektur. 

”Vi ser, at udbuddet af forskellige teknologier og løsninger kun bliver ved med at vokse. Men i modsætning til tidligere, så er de langt mere modne nu. Digitaliseringsprogrammet skal skabe en slags fælles ramme for kommunerne, som sammen kan udvælge og implementere de teknologier, som giver det bedste resultat nu og på lang sigt,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Han uddyber:

”Tidligere var der måske en tendens til, at man agerede mere hver for sig og at man hver især afprøvede nye teknologier. I dag står vi et helt andet sted, og digitaliseringsprogrammet skal blandt andet understøtte, at modning og implementering gøres i fællesskab, og at alle kommuner får gavn af de erfaringer og indkøb, der bliver gjort undervejs.

Selvom der arbejdes med udgangspunkt i de seks temaer, så kan der hele tiden komme nye initiativer til. Nye reformer eller teknologiske skift kan betyde, at der skal ses i nye retninger. Intet er således statisk, og for hvert af de seks temaer der nedsat en styregruppe, som skal pege på hvilke initiativer, der skal understøttes. 

”Til syvende og sidst, så handler det om at tage det velfærdssamfund, som vi kender i dag, og løfte det ind i en langt mere digital tidsalder. Som borger skal man gerne opleve, at det gør mødet med det offentlige mere strømlinet, men faktisk også øge paletten af tilbud,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Kommunernes Digitaliseringsprogram løber fra 2021 til 2025. Du kan læse mere om programmet her.