28. januar 2021

Kommunernes topmødeerklæring 2021: Sådan får vi mere sammenhæng på børne- og ungeområdet

På KL’s Børn & Unge Topmøde 2021 præsenterer KL en topmødeerklæring udarbejdet i fællesskab med kommunerne med 3 budskaber til Christiansborg og 4 opgaver, som kommunerne skal arbejde videre med for at skabe et mere sammenhængende børne- og ungeområde.

Rammen om KL’s Børn & Unge Topmøde 2021 er i år sammenhæng på tværs af børne- og ungeområdet. Det er en kommunal kerneopgave at sikre børn og unge en god rejse fra vuggestuen og børnehaven, til skolen og ungdomsuddannelsen og videre til et godt voksenliv. Det er en opgave med stort ansvar, som skal løftes i kommunerne. Det er her, der er kendskab til de lokale forhold, kendskab til familien og mulighed for at arbejde på tværs af indsatser og faglighed. 

Men hvis det skal lykkes at skabe bedre sammenhænge, kræver det, at rammerne fra Christiansborg er klare og meningsfulde. Og at kommunerne hele tiden tør tage et kritisk blik på sig selv.

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har de forgangne måneder været i dialog med de lokale udvalg på børne- og ungeområdet i hele landet og på den baggrund udarbejdet en topmødeerklæring. Erklæringen indeholder budskaber rettet mod såvel Christiansborg som kommunerne.

En rød tråd

”Det er en vanskelig opgave at skabe den afgørende sammenhæng i børn og unges liv. Der er behov for bedre overgange og en rød tråd i indsatserne både til børnene og deres familier. Vi har haft en rigtig god lokal dialog, og engagementet er stort. Jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med topmødeerklæringen som trædesten,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Budskaberne til Christiansborg lyder:

  1. Skab rammer for tættere samarbejde og koordinering på børne- og ungeområdet.
  2. Sammentænk lovgivning på tværs af sektorer.
  3. Gør op med regler og styringssystemer.

”I dag udfordrer detaljeret central styring kommunernes mulighed for at skabe fleksible rammer for dagtilbud, skoler og det specialiserede børneområde. Fx spænder parallelle lovgivninger ben for, at børn, unge og deres familier oplever sammenhæng i de kommunale tilbud. Børn, der hverken trives i en almindelig klasse eller i et specialtilbud, risikerer ikke at få den rette hjælp, fordi det er svært for kommunerne at lave fleksible tilbud. Der er derfor brug for, at rammerne fra Christiansborg bliver mere klare, så kommunerne kan blive bedre rustet til at varetage arbejdet,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

Pilen peger også på os i kommunerne

Arbejdet foregår også i kommunerne. Topmødeerklæringens 4 væsentlige opgaver til kommunerne lyder derfor:

  1. Vores sammenhængende børn- og ungepolitik skal genbesøges.
  2. Vi vil styrke samarbejde mellem ledelsesniveau og fagområderne.
  3. Vi vil sikre, at tiltag og projekter er tænkt sammen.
  4. Vi vil bidrage til viden og forskning tæt på praksis.

”Christiansborg kan gøre meget, men pilen peger også på os i kommunerne. Vi skal være villige til at gøre ting anderledes, for at kunne gøre det bedre,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

Hør Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, præsentere topmøderklæringen her:

  • PDF

    BUTM2021 Topmødeerklæring