22. januar 2021

Kommunernes nye udviklingscenter – Komponent – ser dagens lys

Komponent er en ny virksomhed, der tilbyder kommunerne rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, som matcher både de nuvæ-rende og fremtidige udfordringer og behov, som kommunerne står med.

KL’s bestyrelse har torsdag besluttet at etablere et nyt udviklingscenter med navnet ”Komponent – Kommunernes Udviklingscenter”.

”Kommunerne skal hele tiden tilpasse sig nye udfordringer og udnytte nye muligheder for at blive ved med at leve op til borgernes ønsker og forventninger. Formålet med Komponent er at give os ét samlet sted, hvor vi kan trække på kompetencer inden for styring, ledelse og faglig udvikling på velfærdsområderne. Så vi kan sikre ambitiøs kompetenceudvikling af de kommunale politikere, ledere og medarbejdere, som hver eneste dag står med den vigtige opgave at sikre god velfærd til borgerne,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Han suppleres af KL’s næstformand Martin Damm: 

”Det er vores ambition, at Komponent bliver omdrejningspunktet for kommunal ledelsesudvikling og dermed skaber den røde tråd fra ledelsesopgaven til de efteruddannelsestilbud og den kompetenceudvikling, som kommunerne har brug for. Navnet Komponent signalerer det faktisk meget godt. For en komponent er en del eller et led, der indgår med en bestemt funktion i en større, sammensat helhed. Og dét er præcis Komponents ambition; at være en naturlig del af kommunerne – både den enkelte kommune og det kommunale fællesskab.”

En del af en helhed

I tæt samspil med KL skal Komponent facilitere tilbud, der aktiverer den viden, som opsamles på tværs af den kommunale sektor, så erfaringer og nye ideer deles hurtigere mellem kommunerne.

”Med Komponent vil vi både tilbyde kommunerne 1:1 rådgivning, hvor de får en skræddersyet løsning, og 1:mange ydelser, når vi identificerer et behov hos kommunerne. Uanset om vi hjælper med at forbedre styringen på socialområdet, sparrer med topledelsen eller kører et uddannelsesforløb for økonomikonsulenter, stiller vi med et hold, der forstår den kommunale drift, de faglige dilemmaer og de ledelsesmæssige aspekter,” siger Jacob Bundsgaard.

Komponent omfatter blandt andet en sammenlægning af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), KLK (KL’s Konsulentvirksomhed) og KL’s ledelsesområde. Som noget af det første vil der nu blive slået en stilling op som direktør for Komponent.

”Det bliver en stor og spændende udfordring at stå i spidsen for Komponent. Centeret har allerede rigtig mange dygtige medarbejdere med stor erfaring i at rådgive og uddanne kommunernes ledere og medarbejdere. Og en omfattende og ambitiøs portefølje af relevante ydelser og tilbud. Nu skal vi have fundet den person, der skal stå i front for at udvikle og etablere Komponent som det sted, der kan understøtte den rivende og nødvendige udvikling, som kommunerne kontant står i,” siger Martin Damm.

Læs mere på Komponents hjemmeside.

Jobopslag

Jobopslag Direktør for Komponent

Læs jobopslaget til direktørstillingen her

Mere om Komponent

  • Komponent etableres som en selvstændig organisation med en bestyrelse bestående af 13 medlemmer.
  • Derudover skal et Advisory Board, der primært består af kommunale repræsentanter, løbende rådgive bestyrelsen.
  • Komponent omfatter en sammenlægning af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), KLK (KL’s Konsulentvirksomhed) og KL’s ledelsesområde.