14. januar 2021

Frikommuner viser vejen til mere tilfredse borgere og medarbejdere

Friere rammer til kommunerne giver mere tilfredshed både blandt borgere og medarbejdere. Det er, hvad der står på bundlinjen efter evalueringen af de frikommuneforsøg, som en række kommuner har gennemført de seneste år.

I fire år har i alt 44 kommuner gennemført en række frikommuneforsøg inden for en række områder, som blandt andet dækker over social-, bolig- og beskæftigelsesområderne. I dag har Social- og Indenrigsministeriet så offentliggjort evalueringen af projekterne, som peger på mange vigtige resultater, der kan tages med videre.  

Eksempelvis har man i 11 nordjyske kommuner arbejdet med færre proceskrav på beskæftigelsesområdet. Det har givet en øget tilfredshed blandt borgerne, som har benyttet jobcentrene i den periode.

Samtidig har også medarbejderne oplevet en større motivation og har i højere grad kunne anvende deres faglighed til at skabe mere meningsfulde indsatser i dialog med borgere og virksomheder.

”Det glæder mig meget, at evalueringen af forsøgene viser, at man med mere frihed til kommunerne kan skabe velfærdstilbud, som i langt højere grad møder borgernes behov og dermed også er mere motiverende for medarbejderne,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Erfaringerne fra de nordjyske kommuner indgår også i grundlaget for KL’s aktuelle forslag til et Virtuelt Jobunivers.

Leder mod en nærhedsreform

Frikommunerne kan altså opvise en lang række af gode resultater og ikke blot inden for beskæftigelsesområdet. Ikast-Brande, Guldborgsund og Gladsaxe kommuner har fx afprøvet de nye muligheder, det giver, når kravene til dokumentation i børnesager reduceres.

Det har givet mere rum til dialog med borgerne, hvilket har betydet væsentligt hurtigere sagsbehandling, og at borgerne føler sig langt mere inddraget.

Derfor mener KL-formand Jacob Bundsgaard, at evalueringen af frikommuneforsøgene i høj grad leder ind i arbejdet med en nærhedsreform.

”Det er vigtigt, at den viden, som vi har fået gennem forsøgene, ikke går til spilde. Regeringen skal tage stafetten op og omsætte erfaringerne i egentlig lovgivning. Resultaterne er også en vigtig inspiration til det videre arbejde med en nærhedsreform. Der ligger et stort potentiale i bedre faglige løsninger og mere tilfredse borgere gennem regelforenkling,” siger Jacob Bundsgaard.