22. januar 2021

Enighed mellem justitsministeren og kommuner om at sætte turbo på mobile testenheder

På et møde med landets borgmestre torsdag var der enighed om vigtigheden af at bruge hurtigtest endnu mere i de største daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud.

Muligheden for at blive testet er et vigtigt redskab til at standse smittekæderne og beskytte de ældre og sårbare.

Derfor opfordrer regeringen til, at alle der går fysisk på arbejde, og som kommer i kontakt med mange mennesker, lader sig teste en gang om ugen.

De private leverandører har oplyst, at den udkørende mobile kapacitet i de senere uger har været langt større end først antaget, og at leverandørerne derfor kan levere flere tests til de kommunale arbejdspladser.

Derfor blev sagen torsdag eftermiddag drøftet mellem social- og indenrigsminister Astrid Krag, justitsminister Nick Hækkerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og landets 98 borgmestre. På mødet var der enighed om i langt højere grad at få de mobile testvogne ud i landets kommuner.

Justitsminister Nick Hækkerup:
”Det var på mødet tydeligt, at vi alle deler samme målsætning om at få de mobile testvogne hurtigst muligt ud i kommunerne, så der kan skabes øget tryghed på landets største daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud. Vi vil nu se fremad og sikre, at vi i fællesskab kan få udnyttet den ledige testkapacitet til at bekæmpe smittespredningen.

Derfor er jeg også sikker på, at der i de kommende dage vil rulle flere mobile testvogne ud i hele landet, og at alle parter gør et stort arbejde for at sikre, at det sker i videst mulig omfang. Jeg vil opfordre alle dem, der får mulighed for at få en hurtigtest på deres arbejdsplads i den kommende tid, til at gøre brug af den. For hurtigtesten er et vigtigt og godt supplement til pcrtesten, hvis vi skal standse smittekæderne.”

Formand for KL, Jacob Bundsgaard:
“Der har været diskussion om, hvis skyld det er, at testkapaciteten ikke er udnyttet. Det har vi udvekslet synspunkter på, men det afgørende er, at test er et af de vigtigste redskaber vi har til at få begrænset smitten mest muligt. Derfor er det vigtigt, at vi får flest muligt tests ud til vores arbejdspladser hurtigst muligt. Det er glædeligt, at kapaciteten er bedre, and først antaget, så kommunerne fortsat kan arbejde målrettet og effektivt for at få fat i flest mulige tests.

Vi er enige om, at der er behov for en sammenhængende strategi for, hvem der skal testes hvor, og hvilke målgrupper, der prioriteres, hvis kapaciteten på et tidspunkt er begrænset. Vi er også enige om, at der påhviler leverandørerne og os et fælles ansvar for, at den testkapacitet, der er til rådighed, når frem til de grupper, der skal testes. Og at alle parter skal udvise fleksibilitet, i forhold til at få dette møde til at lykkes.

Vi vil i fællesskab opfordre alle til at tage imod testen, og har en opgave sammen med
sundhedsmyndighederne i, at vi får kommunikeret positivt om kviktestens værdi som supplement til PCR-podningen, så medarbejderne har mod på at tage den.”