19. januar 2021

Debatindlæg: Behovet for en sundhedsaftale vokser dag for dag

Coronakrisen har understreget behovet for en sundhedsaftale. Viljen til forandring er til stede. Men det kræver, at man fra nationalt hold sætter sig i spidsen for det nødvendige reformarbejde.

Af Jacob Bundsgaard, KL’s formand.

Coronakrisen har lært os, at vi har et stærkt og omstillingsparat sundhedsvæsen. Det lykkedes på meget kort tid at gennemføre de nødvendige prioriteringer og omstillinger i stat, regioner og kommuner. Det er stærkt, og det er en vigtig lektie, vi skal lære af.

Viljen til forandring er til stede. Men det kræver, at man fra nationalt hold sætter sig i spidsen for det nødvendige reformarbejde. I lyset af coronakrisen i foråret var det helt naturligt, at regeringens arbejde med en sundhedsaftale blev sat på pause.

Men selv om vi på ingen måde er igennem krisen, er presset på vores medarbejdere i kommuner, på sygehusene og i almen praksis vedvarende og vil kun blive større i kraft af, at vi bliver flere ældre danskere og flere danskere med kronisk sygdom. Om fem år vil der være 83.000 flere danskere over 80 år. Og om blot 10 år 162.000 flere. Det kalder på handling. Og det skal være nu. 

Coronakrisen har også ført sundhedsvæsenets parter tættere sammen. På tværs af regioner, kommuner og faglige organisationer ser vi derfor også de samme udfordringer og langt hen ad vejen mange af de samme løsninger. 

I september præsenterede KL og Danske Regioner 12 fælles pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen. Det indikerede en historisk enighed og kom i kølvandet på en fælles opfordring fra et samlet sundhedsvæsen tidligere på året.

Der er brug for at komme i gang med forhandlingerne om en sundhedsaftale, så vi kan sikre, at vores medarbejdere på sygehuse, i kommuner og almen praksis også fremover kan hjælpe de mange mennesker, der hver dag har behov for behandling, rehabilitering og pleje.  

Vi ønsker, at man fra nationalt hold aftaler en plan, der skal styrke indsatserne for ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatriske lidelser. Det giver klarhed for borgeren, mere ensartethed i indsatsen og et sundhedsvæsen, der så at sige kører længere på literen. 

Vi mener, at et bedre samarbejde om den enkelte patient er helt afgørende. Der skal derfor også nationalt aftales klare rammer for lokale forpligtende samarbejdsstrukturer på tværs af sektorer. 

Da statsministeren åbnede det nye Folketingsår tilbage i oktober, annoncerede hun, at regeringen i 2021 vil tage hul på forhandlingerne om en sundhedsaftale. I kommunerne er vi klar – klar til at gå konstruktivt ind i drøftelserne og klar til at tage fat. Vi venter bare på, at regeringen tager handsken op.

Debatindlægget blev bragt på Danske Kommuner den 14. januar 2021.