26. februar 2021

Vinterferien får flere til at holde børnene hjemme

KL’s seneste stikprøve for fremmøde i dagtilbud og skoler viser, at forældre holder børnene hjemme på vinterferie i uge 7 og 8.

Flere forældre har i løbet af de sidste to uger holdt deres børn hjemme på vinterferie, viser KL’s seneste stikprøve. Mandag i uge 7 var 52 pct. af børn i dagtilbud i gennemsnit mødt frem. Mens 73 pct. af børnene i gennemsnit blev afleveret mandag i uge 8.

Til sammenligning lå det tal på 78 pct. i uge 6.

Af de 75 kommuner der har svaret på KL’s spørgeskema, holder 59 kommuner vinterferie i uge 7, mens 15 kommuner holder vinterferie i uge 8.

Derfor svinger fremmødet også mellem 12 pct. og 95 pct. for de to uger.

Flere pædagoger på ferie

Vinterferien har også betydet, at der mandag i uge 7 og 8 var et gennemsnitligt fravær blandt det pædagogiske personale på henholdsvis 22 pct. og 14 pct. I uge 6 lå det tal på 8 pct.

Blandt udsatte børn i 5.-9. klasse var der mandag i uge 8 et fremmøde til nødpasning på, hvad der svarer til 4,8 pct. af alle elever i denne aldersgruppe. Det tal lå på 4 pct. i uge 6.