05. februar 2021

Spørgsmål og svar i sag om ændring af Sundhedsstyrelsens retningslinje

I et indslag i TV Avisen torsdag den 5. februar påstås det, at KL har forsøgt at få ændret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kviktest. Historien er ikke korrekt. Læs spørgsmål og svar i sagen her.

Har KL rettet i Sundhedsstyrelsens retningslinje?
Nej, som det fremgår af mailkorrespondancen, har vi haft kommentarer til den ledsagende pressemeddelelse, der blev lavet til anbefalingerne. Vi har desuden, som det også fremgår af pressens dækning, haft en dialog om, hvordan man kunne anvende den stationære testkapacitet, der var til rådighed. Den kapacitet er ikke egnet til test af plejepersonale, fordi plejepersonale er nødt til at blive testet på arbejdspladsen, da det ellers vil gå ud over den tid, som personalet har til de ældre.

Har KL’s dialog med Sundhedsstyrelsen betydet, at plejehjemspersonale er blevet nedprioriteret?
Nej. Det er hverken KL eller kommunerne, som indkøber kviktest, men derimod regionerne. Som direkte konsekvens af Sundhedsstyrelsens retningslinje gik regionerne i gang med at skaffe så meget mobil kapacitet som muligt. Det skete i det udbud, som senere blev vundet af SOS International og Carelink. Samtidig gik man i dialog med de eksisterende fire kviktestleverandører om at omdirigere kapacitet til mobile enheder, da men efter jul oplevede, at der var overkapacitet på de stationære kviktestcentre. Endelig blev det i januar besluttet at øge kadencen for PCR-test blandt plejehjemspersonale.

Har Sundhedsstyrelsens ændring af retningslinjen haft betydning for, hvor hurtigt der kom kviktest ud på plejehjemmene?
Nej, det er ikke KL’s vurdering. Jf. ovenfor blev der sat gang i en række initiativer for både at øge testkadencen med PCR-test og skaffe mobil kviktestkapacitet.

Har den manglende mobile kviktestkapacitet haft betydning for plejehjemssmitten i juledagene?
KL havde gerne set, at der på det tidspunkt havde været mulighed for at supplere PCR-testene med kviktest. Det var der ikke mulighed for, fordi testkapaciteten var låst i faste testcentre. Det er dog vigtigt at slå fast, at der i forbindelse med smitteudbrud er blevet testet massivt både blandt beboere og medarbejdere, ligesom der er taget en række andre smitteforebyggende tiltag herunder isolation af beboere, hjemsendelse af personale mv.

Den stigende smitte på plejehjemmene skal ses i lyset af et generelt højt smitteniveau i samfundet og det forhold, at Sundhedsministeriet udstedte en bekendtgørelse, der lempede besøgsrestriktionerne i juledagene, således at plejehjemsbeboerne både fik flere besøg, og at de kom ud på familiebesøg.

Hvor har KL udtalt sig om sagen?
KL har besvaret samtlige mediehenvendelser i denne sag, herunder har KL-direktør Christian Harsløf den 4. februar 2021 deltaget i interview med DR TV Avisen. Der er tale om et længere interview, som i indslaget blev klippet ned til få sekunder. Desuden har KL deltaget i dag, den 5. februar, i P1 Morgen samt TV Avisen Morgen. KL har endvidere lagt en nyhed ud på KL.dk den 4. februar 2021, der redegør for hændelsesforløbet.

Er det usædvanligt, at KL er i dialog med sundhedsmyndighederne om deres anbefalinger?
Det er helt normal procedure, at KL har både mundtlig og skriftlig dialog om offentliggørelse af retningslinjer. Det skyldes, at KL kender den virkelighed, retningslinjerne skal gælde i, og derfor er det en vigtig kvalitetssikring af arbejdet, at der er dialog med de parter, som skal efterleve retningslinjerne.