11. februar 2021

Privat- og friskoler kan nu gå i dialog med kommunerne om kviktests

Sundhedsministeriet har i dag afklaret hjemmelsgrundlaget for, at privat- og friskoler kan indgå samarbejde med kommunerne om kviktests af personalet.

Privat- og friskolernes foreninger har tidligere på ugen udtrykt behov for hjælp til at gennemføre kviktests på de af deres medarbejdere, der ønsker det, i forbindelse med genåbningen af 0.-4. klasse.

Privat- og friskoler hører under staten og er dermed ikke en kommunal opgave. Derfor har det været nødvendigt at få afklaret hjemmelsgrundlaget for et eventuelt samarbejde mellem kommunerne og privat- og friskolerne om testopgaven. Den afklaring er nu kommet fra Sundhedsministeriet.

KL’s formand Jacob Bundsgaard er godt tilfreds med afklaringen, da der allerede er gang i dialog og samarbejde mellem kommuner og privat- og friskoler flere steder i landet.

”Det er godt, at de friskoler og kommuner, der allerede har fundet en vej til at få kviktestet personalet på skolerne lokalt, nu kan gøre det med hjemmel i lovgivningen. Der er også flere steder, hvor man har indledt dialog om testsamarbejde, men netop har afventet denne afklaring, før man sætter gang i det konkrete arbejde med oplæring og selve testopgaven,” siger Jacob Bundsgaard.

Skal tilpasses de lokale løsninger

Siden regeringen 1. februar meldte ud, at skolerne kunne åbne for de yngste elever fra 8. februar, har kommunerne arbejdet på højtryk for at rulle kviktest ud på alle landets folkeskoler. Der er mange forskellige modeller for, hvordan man organiserer opgaven. Tal fra de to leverandører af test, værnemidler og oplæring viser, at hele 88 kommuner har været igennem oplæring mv. i denne uge, og mange steder er man allerede gået i gang med at teste.

”Kviktest er et vigtigt redskab i genåbning af samfundet, og derfor har vi arbejdet på højtryk for at finde løsninger på at få testet personalet på vores skoler løbende. Vi er ved at være i mål med opbygningen af testkapacitet nu, og det er blevet løst på mange forskellige måder. Vi ser eksempler på, at man uddanner eget personale eller henter personale fra andre steder i kommunen fx plejepersonale, der allerede er oplært til at PCR-teste, eksempler på at man via jobcenteret ansætter folk til opgaven, eksempler på at man får eksterne leverandører til at stå for testningen og mange andre gode lokale løsninger. Det er oplagt, at få lavet et samarbejde med privat- og friskolerne, og jeg vil opfordre til at få et godt samarbejde op at køre. Det er naturligvis privat -og friskolernes medarbejdere og dermed også deres ansvar, men vi vil i kommunerne gerne give en hånd med,” siger Jacob Bundgaard.