04. februar 2021

KL har selvfølgelig ikke ændret i SST’s anbefalinger

DR havde i 21-nyhederne torsdag aften en historie om, at KL inden jul har forsøgt at få ændret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kviktest. Historien er ikke korrekt og ikke dokumenteret i det materiale, vi selv har fremsendt til DR, eller i noget DR ellers har præsenteret os for. Vi har i flere telefonsamtaler med DR og også skriftligt i løbet af dagen redegjort for det egentlige hændelsesforløb.

DR's historie baseres på en mailveksling, som KL-direktør Christian Harsløf har haft med Sundhedsstyrelsens vicedirektør Helene Probst, og som er udleveret ifm. en aktindsigt. Korrespondancen handler om den pressemeddelelse, der i december sidste år blev udsendt ifm. offentliggørelsen af anbefalingerne. Og vedrører således ikke selve anbefalingerne.  

DR konstaterer, at Sundhedsstyrelsen flytter afsnittet om plejehjem i sine anbefalinger fra det første udkast til det endelige udkast. Det har den betydning, at kviktest på plejehjem i den endelige version af anbefalingerne ikke er noget, man anbefaler at starte på med det samme, men noget man kan anvende på sigt. Hverken Christian Harsløf eller andre i KL har lagt pres på Sundhedsstyrelsen i forhold til at ændre anbefalingen.

Vi var overraskede over, at ældreområdet var omfattet af anbefalingen om kviktest, fordi myndighederne indtil da havde frarådet anvendelse af kviktest på ældreområdet, og fordi problemet dengang var, at de private udbydere ikke havde udkørende kapacitet til at dække plejehjem - ifølge de oplysninger vi havde fra regionerne, som havde indgået kontrakterne. Men vi har selvfølgelig på ingen måde udtrykt andet end, at vi naturligvis ville gå i dialog med myndighederne om implementering af anbefalingen.

Dette fremgår også af den mailkorrespondance, DR har fået aktindsigt i, og det har Christian Harsløf ligeledes udtalt bl.a. i TV Avisen den 19. december.

Testanbefalingerne beskriver en række situationer, hvor kviktest kan anvendes, bl.a. plejehjem, skoleklasser, store arbejdspladser mv. – dvs. anbefalingen var relevant for en række kommunale arbejdspladser. KL havde, som det fremgår af mailvekslingen, derfor et forslag om, at man erstattede ordet ”plejepersonale” med ordet ”institutionspersonale”, fordi det er mere dækkende for den samlede kommunale sektor. Dette forslag afviste Sundhedsstyrelsen, som det også fremgår af korrespondancen, og ordet plejepersonale fremgik derfor af nyheden. I de følgende dage blev det gengivet i diverse medier, at Sundhedsstyrelsen nu anbefalede, at kviktest også kunne anvendes på plejehjem, hvilket KL naturligvis bakkede op om. I juledagene blev der i øvrigt også afprøvet kviktest på flere plejehjem i hovedstadsområdet.

Det fremgår af den mailkorrespondance, som DR har fået aktindsigt i, at Sundhedsstyrelsens vicedirektør Helene Probst skriver, at ”vi justerer anbefalinger, så de flugter – og så lægger vi en plan efter jul.” På daværende tidspunkt var det ikke en sætning, vi bed mærke i, men vi kan bekræfte, som det også fremgår af indslaget, at vi på daværende tidspunkt var i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan den stationære kviktestkapacitet bedst kunne anvendes, og at vi var enige i vurderingen af, at kviktest til plejehjemspersonale bør udføres på arbejdspladsen og ikke i testcentre.

Det er ikke vores opfattelse, at der er hold i DR’s historie, og vi mener, at de to eksperter, som her til aften udtalte sig, gør dette på et mangelfuldt grundlag.