12. februar 2021

KL bakker op om Bilkommissionens anbefalinger

Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at Bilkommissionens anbefalinger for grøn omstilling af personbiler kan realiseres. KL vil gerne bidrage, men det kræver ny lovgivning på området, og at der er finansieringsmuligheder til rådighed.

Formand Anders Eldrup og resten af Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har i dag præsenteret deres anden delrapport, der fokuserer på udrulningen af ladeinfrastruktur til elbiler på tværs af landet. Også KL har givet kommissionen kommunernes anbefalinger til, hvordan hele landet kan komme i mål med opgaven.

"Vi står som samfund over for en bunden opgave, hvis vi skal have flere bilister over i elbilerne. Der er behov for at investere i et solidt net af ladestandere, der sikrer, at det er muligt at køre i elbil i hele landet," siger Birgit S. Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, der glæder sig over kommissionens anbefalinger:

"Uanset hvor mange elbiler vi sigter efter, er det helt sikkert, at elbilerne ingen vegne kommer, hvis de ikke kan blive ladet op. Derfor er det afgørende, at der er nok ladekapacitet til hele landet, og ikke kun i de større byer og langs det overordnede vejnet."
Birgit S. Hansen

"Bilkommissionen sætter spot på afgørende pointer om udrulningen af den offentlige ladeinfrastruktur, som også kommunerne har peget på. For kommunerne er det især vigtigt, at kommissionen lægger op til, at der er behov for at den offentlige sektor kan spille en aktiv rolle. Uanset hvor mange elbiler vi sigter efter, er det helt sikkert, at elbilerne ingen vegne kommer, hvis de ikke kan blive ladet op. Derfor er det afgørende, at der er nok ladekapacitet til hele landet, og ikke kun i de større byer og langs det overordnede vejnet.”

Folketinget skal tage ansvar for en samlet plan

Som det er i dag, betyder den utilstrækkelige lovgivning, at forholdene for elbiler er uholdbare. Lovgivningen er ikke indrettet til at sikre en effektiv ladeinfrastruktur, der binder hele landet sammen i elbil. Det slår Bilkommissionen nu også fast.

Kommunerne er ejer af ca. 95% af det offentlige vejnet og har det lokalkendskab, der skal til for, at de rigtige ladestandere kan blive sat op de rigtige steder. Men kommunerne har hverken lovhjemmel eller finansieringsmuligheder til at understøtte den nødvendige udrulning af ladestandere i de områder, hvor markedet ikke kan forventes at levere.

”Den grønne omstilling af bilsektoren bliver kun til virkelighed, hvis politikerne på Christiansborg tager ansvaret for at sikre en effektiv ladeinfrastruktur. Folketinget må derfor lave en national plan for udrulning af elladestandere i Danmark. Kommunerne har længe været klar til at gå aktivt ind i arbejdet med at sikre en effektiv ladeinfrastrutur i hele landet, men der er brug for fornuftig lovgivning på området, og at de nødvendige finansieringsmuligheder er til rådighed. Når det er på plads, er kommunerne klar til at gå i gang – og meget gerne i et partnerskab med både staten og elbilbranchen, så vi sammen kan sikre den grønne omstilling af transporten,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg.