11. februar 2021

Flere børn møder op i dagtilbud

KL’s seneste stikprøve blandt dagtilbud og skoler viser en lille fremgang i antallet af børn, som er mødt op i dagtilbud i uge 6.

Færre forældre vælger at holde deres børn hjemme i uge 6. Således viser kommunernes svar på KL’s seneste stikprøve, at 78 pct. af børnene i gennemsnit er mødt op i deres dagtilbud mandag d. 8. februar.

I sidste uge var tallet 71 pct. Der er således tale om en lille stigning i antallet af fremmødte børn.

Fremmødet svinger denne gang mellem 60 og 92 pct.

87 kommuner har svaret på stikprøven. Udover fremmødet er der også denne gang blevet spurgt ind til fravær blandt personalet. Det er uændret i forhold til sidste uge og ligger på 8 pct.

Fremmøde i skolerne

Også skoleområdet er der blevet spurgt ind til i denne omgang. Her har 79 kommuner svaret.

Blandt udsatte børn i 5.-9. klasse var der et fremmøde i nødpasning på, hvad der svarer til 4 pct. af alle elever i denne aldersgruppe. Tallet er uændret i forhold til sidste uge.