24. februar 2021

Fælles principper fra KL og DH skal styrke retssikkerheden

Der er behov for en markant styrkelse af borgerinddragelse og tillid mellem kommunerne og borgere på handicapområdet. Derfor præsenterer Danske Handicaporganisationer og KL nu fem fælles principper for god borgerinddragelse.

”Et godt samarbejde med borgeren er fundamentet for retssikkerhed. Så enkelt kan det egentlig siges. Hvis vi har en god dialog, og borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt, har vi meget bedre muligheder for sammen at finde de rigtige løsninger, som hjælper den enkelte videre.”

Sådan lyder det fra Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg. Sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) præsenterer han i dag fem fælles principper for god borgerinddragelse med dertil knyttede anbefalinger. Det sker på et fælles live-event, hvor blandt andre social- og ældreminister Astrid Krag også deltager.

”Borgerinddragelse handler om, at kommunen bliver inddraget i vores liv. Det er en sårbar situation for os, der kræver gensidig lydhørhed, respekt og anerkendelse,” siger Thorkild Olesen, formand for DH.

Tryghed er afgørende

Flere undersøgelser har de senere år vist, at mange borgere ikke oplever, at de bliver tilstrækkeligt inddraget – trods intentioner om det modsatte fra kommunernes side.

”Det er afgørende, at vi får gjort noget ved det. Og vores fælles anbefalinger er første skridt. Vi kan ikke være tjent med, at så mange oplever ikke at være inddraget i deres egen sag og ikke har tillid til, at kommunen træffer de rette afgørelser. Målet for os er helt klart: Alle borgere skal være trygge i mødet med kommunen. Og det mål vil vi nu lægge os i selen for at opnå,” siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

”Det handler bl.a. om, at vi skal have meget mere fokus på borgerens mål og hvad, der skal til for at nå derhen. Vi skal sikre sammenhæng og videndeling på tværs. Vi skal tilrettelægge sagsbehandlingen langt mere individuelt, og så skal vi kommunikere, så borgerne rent faktisk forstår, hvad vi skriver og siger. Der er meget at tage fat på – og vi er heldigvis i gang.”

De 5 principper

  1. Gensidig tillid og godt samarbejde skal synliggøres og sættes i centrum i den kommunale sagsbehandling
  2. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem fælles mål og mulighed for reel indflydelse
  3. Gensidig tillid og godt samarbejde skabes gennem et fælles overblik og indsigt i hinandens præmisser, viden og ekspertise
  4. Gensidig tillid og godt samarbejde kræver tid og fleksibilitet
  5. Gensidig tillid og godt samarbejde forudsætter gennemsigtighed og tilgængelighed

 

  • PDF

    DH og KL - fælles anbefalinger for god borgerinddragelse.pdf