11. februar 2021

Debatindlæg: Vi skal blive bedre til at hjælpe mennesker med handicap

Kommunerne vil tilbyde mennesker med handicap den hjælp, de har behov for og ret til. Det er det mindste, vi kan gøre som velfærdssamfund for dem, som har fået det lod at skulle leve med et handicap.

Af formand for KL’s socialudvalg Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg Kommune og næstformand for KL’s socialudvalg Christina Krzyrosiak Hansen (A), borgmester i Holbæk Kommune.

Mere end hver anden oplevede, at kommunen ikke inddrog dem i beslutningen om, hvilken hjælp de skulle modtage. Knap halvdelen oplevede, at kommunen ikke har benyttet sig af rådgivning fra fagpersoner med viden om deres handicap eller sygdom. Mere end fire ud af ti oplevede, at hjælpen kun i mindre grad eller slet ikke blev koordineret mellem kommunens forskellige forvaltninger.

Det er et par af resultaterne fra en ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer offentliggjorde den 21. december og som i dag er anledningen til et åbent samråd i Folketinget med social- og ældreminister Astrid Krag om kommunernes hjælp til mennesker med handicap.

Lad os få det på det rene med det samme. Det er ikke tal, vi er stolte af. Det er tal, som vidner om, at vi ikke altid lykkes, når det handler om at give den hjælp og tryghed til mennesker med handicap, som de har brug for.

Kommunerne har ansvaret for at hjælpe mennesker med handicap og deres familier på en lang række velfærdsområder. Det er ofte en hjælp, der har afgørende betydning for deres livskvalitet og mulighederne for at leve et selvstændig og meningsfyldt liv. 

Det er et ansvar, vi tager meget alvorligt, og derfor er det også på tide, at vi griber til handling. I kommunerne i hele landet, er der de seneste år kommet flere og flere mennesker, som har psykiske vanskeligheder og handicap. De mennesker skal vi være der for.

Vi skal stå sammen

Vi anerkender fuldt ud, at vi har en kæmpe opgave foran os. Vi skal blive bedre til at sikre, at mennesker med handicap får den rette hjælp første gang. De skal føle sig hørt, respekteret og anerkendt i samarbejdet med kommunen.

For at sikre dét, er det afgørende, at vi for alvor får fat om problemets rod, og ikke forfalder til snuptagsløsninger. Vi skal til bunds i, hvem det er, der ikke er tilfredse med hjælpen fra kommunen, hvorfor de er utilfredse, og hvorfor vi ikke lykkes med samarbejdet, trods intentioner om det modsatte. 

Som repræsentanter for kommunerne vil vi gå forrest og gøre alt, hvad vi kan for at finde bæredygtige løsninger. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at alle aktører på området bidrager. Vi har allerede en god dialog med Danske Handicaporganisationer og de faglige organisationer. Den dialog skal vi styrke, og i løbet af de næste par måneder vil vi sammen komme med konkrete løsningsforslag, så vi får sikret retssikkerheden. Tiden til handling er nu.

Debatindlægget er bragt på Altinget.dk den 11. februar 2020.