26. februar 2021

COK’s direktør går nye veje

Efter mange års indsats for udviklingen af det kommunale Danmark fratræder COK’s direktør Hanne Bak Lumholt sin stilling i forbindelse med etableringen af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. KL ønsker hende god vind og takker for den store indsats.

”Med Komponent er der skabt et stærkt og ambitiøst fundament for den fremtidige kompetenceudvikling for kommunerne. Et fundament, som blandt andet er bygget af Hannes indsats som direktør for COK. Hanne har i en årrække i både KL og COK medvirket til indsatsen for at udvikle det kommunale Danmark, og jeg er derfor glad for, at Hanne bliver i organisationen frem til udgangen af maj for at sikre en god overgang til den nye direktør for Komponent, siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Hanne Bak Lumholt har siden 2016 været direktør i COK. Inden da var hun bl.a. afdelingschef i KL, hvor hun bl.a. havde ansvar for en omfattende implementeringsproces ifm. folkeskolereformen.

Komponent er kommunernes nye udviklingscenter og tilbyder kommunerne rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, som matcher både de nuværende og fremtidige udfordringer og behov, som kommunerne står med.

”Det har været et privilegie at stå i spidsen for COK. Jeg er stolt over de gode resultater, vi har skabt sammen gennem de sidste 4½ år og det gode sammenspil med COK’s bestyrelse, kommuner, regioner og mange samarbejdspartnere. Det har været vigtigt for mig at sikre en god videreførelse af COK ind i Komponent. Jeg overlader trygt roret til den nye direktør for Komponent, og mit fokus vil i de kommende måneder være på at give stafetten videre til den kommende direktør,” siger Hanne Bak Lumholt.

Komponent er dannet ved en sammenlægning af COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), KLK (KL's Konsulentvirksomhed) og KL Ledelsespolitik.

Ved fusionen pr. 1. april 2021 etableres Komponent officielt, og en ny direktør tiltræder. Hanne Bak Lumholt fortsætter som direktør for COK frem til 1. april 2021 og bliver i Komponent frem til 31. maj.