05. februar 2021

300.000 danskere bliver spurgt om deres sundhed

Rygning, smerter og ondt i livet. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år bliver fra i dag spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det” foretages. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet der er særlige udfordringer netop nu.

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

”Jeg håber, at alle der får et spørgeskema tager sig tid til at svare. Svarene er vigtige for, at vi kan vide, hvordan det står til med sundheden i Danmark, og hvordan udviklingen har været siden sidste undersøgelse for 4 år siden,” siger Jette Skive, der er formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Undersøgelsen viste også, at jo højere uddannelse, jo bedre sundhed har man - og omvendt.

Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.

”I kommunerne har vi brugt viden fra sidste undersøgelse til at igangsætte indsatser, der hvor der har været de største udfordringer med danskernes sundhed,” siger Jette Skive. 

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til de 300.000 danskere i deres e-boks eller med postvæsenet.

Fakta om undersøgelsen:

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?” 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.