13. december 2021

KL klar med skræddersyet Virtuelt Jobunivers til ledige

Et moderne jobunivers med digitale værktøjer, der tilpasses den enkeltes behov og ønsker, skal gøre lediges jobrejse nemmere og frigive ressourcer til de ledige, der har størst behov for jobkonsulenternes hjælp. KL er klar med en konkret vision for et nyt virtuelt jobunivers.

Er du ledig, eller har du været det, så kender du sikkert til møder om den gode ansøgning, CV på Jobnet eller samtaler i jobcentret. KL ønsker at samle alt, hvad der hører til at være ledig i ét moderne, virtuelt jobunivers til den første del af ledighedsperioden. Og vi er nu klar med en konkret vision for, hvordan det skal se ud og fungere, der bl.a. inkluderer en digital markedsplads, hvor kommunerne kan gøre indhold tilgængeligt for ledige, som kan vælge lige præcis de services, som de mener kan være med til at bane vejen til en ansættelse.

Det virtuelle jobunivers giver ledige nye rammer for at komme hurtigt i job. Universet kobler den ledige direkte sammen med relevante jobs hos en potentiel arbejdsgiver uafhængigt af kommunegrænser, og giver jobcenteret bedre mulighed for at de rette stillinger effektivt kan pushes til den enkelte ledige.

”Det er nu, vi skal tage det næste skridt og udnytte de digitale muligheder til at modernisere beskæftigelsesindsatsen. Vores forslag til et virtuelt jobunivers vil skabe en indsats, der i højere grad møder borgerne og virksomhederne ved at skræddersy indsatsen til deres behov og ønsker. Det vil samtidig frigive kræfter til at bruge mere tid på de borgere, der har brug for en mere håndholdt indsats,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg.

En skræddersyet indsats

Det Virtuelle Jobunivers er ikke én enkelt løsning, men en sammenhængende digital værktøjskasse, hvor services fra private leverandører kombineres med kommunale og statslige løsninger og samles på en platform, hvor kommunerne kan tilvælge de løsninger, der bedst lokalt opfylder borgernes behov. Platformen kan derfor se forskellig ud fra kommune til kommune.

Ideen bag visionen er, at de ledige, der selv kan håndtere deres fremadrettede jobrejse, vil blive frigivet i det nye digitale univers, så de ikke skal vente på samtaler eller andre aktiviteter.

Ved hjælp af kunstig intelligens bliver den digitale løsning automatisk skræddersyet ud fra den enkeltes behov og adfærd, så den ledige kan trække på lige præcis de løsninger, der giver mening for ham eller hende. Løsningerne vil være en kombination af eksisterende og nye tiltag. Men et par af de nye features, man kan blive præsenteret for, er fx muligheden for en digital, simuleret jobsamtale inden et jobinterview. Eller at den ledige præsenteres for relevante stillinger på et kort, hvor alle ledige jobs i en radius af fx 50 km kan ses.

Hvis de ledige ikke er aktive i det virtuelle univers og heller ikke er på vej i job, bliver de tilknyttet en personlig jobkonsulent, som kan hjælpe dem ind i et nyt forløb.

Sådan kan Det Virtuelle Jobunivers se ud

  • Det virtuelle jobunivers er én samlet digital platform, der sætter borgeren i centrum og muliggør selvbetjening for dem, der kan og vil selv.
  • En ny indgang: På baggrund af data og egne ønsker bliver borgerne segmenteret, så dem, der har gavn af en digital indgang, selv får lov og dem, der har særligt brug for støtte, får det.
  • Skræddersyet indhold: Indhold der kan hjælpe borgeren i job, bliver skræddersyet på baggrund af den lediges karakteristika, præferencer og adfærd i det virtuelle jobunivers.
  • Markedspladsen: En ny virtuel selvbetjening, hvor de mest innovative, digitale service fra private leverandører på markedet tilbydes til borgerne i en samlet markedsplads. Den ledige kan vælge de services til og fra, som vedkomne vurderer kan lette deres vej mod et job.
  • Fremtidens dialog: Dialogen mellem den ledige og jobcentret bliver styrket gennem digitale værktøjer, så borgeren kan få sparring, når de selv efterspørger det og på deres præmisser.
  • Styrkede indsatser: Gennem de forskellige teknologiske løsninger, kan vi give de ledige bedre og hurtigere indsatser i deres søgen efter et job.
  • Understøttet jobfaglighed: Jobkonsulenterne får digital støtte til sparring om ledige job og data til at kunne identificere dem, der har behov for yderligere støtte.
  • Viden og effekt: Løsningerne og rammerne i det virtuelle jobunivers bliver hele tiden udviklet og fornyet pba. systematisk brugerfeedback og indsamling af data om services og effekterne heraf.

Vejen til virkelighed

I løbet af det sidste halvandet år har mange danske kommuner på grund af coronakrisen gjort sig gode erfaringer med at hjælpe ledige i job ved hjælp af digitale løsninger og værktøjer. Mens der også er flere gode, internationale eksempler på konkrete værktøjer til at få flere ledige ud på arbejdsmarkedet.

 ”Teknologien er der. Viljen og lysten er der. Det vil være et samlet gode for både markedet, virksomheder og borgere at få ryddet op og moderniseret beskæftigelsesindsatsen. Med denne konkrete, køreklare plan, tager KL nu initiativ til at starte en dialog med de øvrige centrale aktører på arbejdsmarkedet. Men det er helt afgørende, at vi også får Christiansborg på banen og gentænker det eksisterende lovgrundlag, så vi kan bane vejen for et moderne og mere digitalt univers til de ledige,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Dyk ned i KL's konkrete vision her:

×

Log ind