16. december 2021

Hjælp til psykisk mistrivsel hos børn og unge bør være en kommunal opgave

Regeringen skrev i sit forståelsespapir, at man vil give børn og unge fra 6-18 år med psykiske vanskeligheder tilbud om gratis psykologhjælp. Det mener KL bør være en kommunal opgave, da kommunerne kender børnene, de unge og deres familier.

Kommunerne oplever et massivt pres for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel. Angst, depression og andre psykiske vanskeligheder er en voksende udfordring for mange børn og unge i Danmark.

Derfor foreslår KL nu, at kommunerne skal tilbyde den rette hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel som led i regeringens 10 års plan for psykiatrien. Indspillet er udarbejdet i samarbejde med en række kommuner. 

”Det er en enormt trist udvikling, at så mange børn og unge har brug for hjælp. Kommunerne vil gerne være med til at dæmme op for den udvikling. For vi kender børnene, de unge og deres familier,” siger Ulrik Wilbek, der er formand for KL’s socialudvalg og fortsætter:

”Vi ser, at der er behov for psykologhjælp til ganske mange børn og unge, men hjælpen skal suppleres med hjælp til forældrene i samarbejde med vores sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere mm. som gennem store dele af barndommen er med til at forebygge og fremme børn og unges udvikling, sundhed og trivsel. Derfor er det helt naturligt, at det også er kommunen, der skal hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder,” siger Ulrik Wilbek.

Det har traditionelt ikke været en kommunal opgave at tage sig af behandlingsopgaver som fx behandling af angst og depression. Men alt udvikler sig. Kommunerne har gennem de sidste 5 år oplevet en stor vækst i børn og unge med psykisk mistrivsel og en efterspørgsel efter kommunerne til at afhjælpe de mange problematikker, særligt omkring angst, depression og mistrivsel.

Èn indgang

KL foreslår derfor, at der opbygges et gratis tilbud i hver kommune, hvor forældre og børn kan møde op. De fagprofessionelle i kommunen og andre aktører – fx egen læge - skal samtidig have mulighed for at henvise til tilbuddet.

Men uanset om familierne kommer af sig selv eller bliver henvist, skal det ske gennem én, tydelig indgang. Tilbuddet skal ved henvendelse undersøge og vurdere, om tilbuddet er det rette for barnet. Hvis barnet ikke opfylder screeningskriterierne, skal der være mulighed for at henvise til andre af kommunens indsatsmuligheder eller til den praktiserende læge eller psykiatrien.

Kommunerne har forskellige geografisk størrelse og befolkningssammensætning, og det skal derfor være kommunerne selv, der beslutter, hvor tilbuddet organiseres og findes hos dem.

Det kræver tid og penge

Det er selvfølgelig afgørende for kommunerne, at økonomien følger med, og at KL og kommunerne er med til at konkretisere, hvordan opgaven udvikles og implementeres.

Udover økonomien skal der være en gradvis indfasning af den nye opgave. Den rigtige kapacitet i kommunerne skal opbygges, så der skal investeres i at uddanne og ansætte flere psykologer, familiebehandlere, lærere og pædagoger. Og der skal investeres i nye former for samarbejder og organiseringer i kommunerne.

”Et tilbud af ordentlig kvalitet kræver, at der er tid til børnene og deres familier. Det kræver, at der er tid til at vi kan monitorere tilbud og forløb, så vi kan finde ud af, hvad der virker for familierne. Vi ved, at den slags koster penge. Det ser vi frem til at drøfte med Christiansborg,” siger Ulrik Wilbek. 

Læs hele KL's indspil her: 

×

Log ind