17. december 2021

Godt hvert 7. barn i indskolingen møder op til nødundervisning på skolen

En ny kortlægning fra KL viser, at omkring 15 pct. af eleverne er mødt op til nødundervisning i landets skoler i denne uge.

Fra onsdag d. 15. december har den stået på hjemmeundervisning af landets skoleelever. Men en del elever har også haft mulighed for at få nødundervisning på skolen. En ny KL-kortlægning viser, at kommunerne forventer, at næsten 15 pct. af eleverne har haft behov for nødundervisning hhv. den 15., 16. og 17. december. 

Kortlægningen er baseret på tilbagemeldinger fra 72 kommuner. Der er også spurgt ind til behovet for nødpasning i SFO d. 22. og 23. december. Her forventer kommunerne et fremmøde på hhv. 11 pct. og 7 pct. Mellem jul og nytår vil det forventede fremmøde i SFO gennemsnitligt være 1,4 pct.

Fremmøde i dagtilbud

Kommunerne er også blevet spurgt til det forventede fremmøde i dagtilbud på hverdage i perioden fra 22. december til 30. december. 74 kommuner har svaret.

Kommunerne forventer et fremmøde på ca. 57,7 pct. den 22. december. Det falder til ca. 34 pct. den 23. december. Mellem jul og nytår forventer kommunerne, at der i gennemsnit vil komme mellem 2,9 – 3,4 pct. børn i dagtilbud.

×

Log ind