31. august 2021

KL henter erfaren kontorchef til sundheds- og ældreområdet

Nanna Skovgaard starter 1. oktober 2021 som ny kontorchef på sundheds- og ældreområdet i KL. Her skal hun bl.a. arbejde med kvalitet, sammenhæng og digital sundhed.

Nanna Skovgaard er 48 år og uddannet cand.scient.pol. ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Hun kommer fra en stilling i Region Hovedstaden som enhedschef i Center for Sundhed, Enhed for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Før det har Nanna arbejdet som digitaliseringschef i Sundhedsministeriet med ansvar for kvalitetsfondsinvesteringer og digital sundhed.

I KL bliver Nanna Skovgaard del af et ledelsesteam på tre i KL’s Center for Sundheds- og Socialpolitik. Her skal hun især beskæftige sig med kvalitet på sundhedsområdet, uddannelses- og kompetenceudvikling, digital sundhed og sundhedsdata, med praksisoverenskomsterne og arbejdet med at implementere de ny sundhedsklynger.

”At få fremtidssikret sundheds- og ældreområdet i en tid med tiltagende rekrutteringsudfordringer, flere ældre og flere kronikere, er en af de vigtigste opgaver, vi står med i kommunerne i disse år. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået ansat en erfaren kapacitet til at understøtte kommunerne i at håndtere de udviklinger,” siger direktør Christian Harsløf.

”Vi skal kunne håndtere de meget presserende udfordringer, som sundheds- og ældreområdet står med. Kommunerne skal have kapacitet og bedre rammer til at løfte deres velfærdsopgaver. Jeg tænker, at vi bl.a. kan bruge digitale løsninger, ny teknologi og data til meget mere i kommunerne og at det må være en del af løsningen, både når det gælder kvalitet, samarbejde og rekruttering. Jeg glæder mig til at blive en del af det hold, der arbejder for at understøtte kommunerne og styrke sammenhængen med resten af sundhedsvæsenet,” siger Nanna Skovgaard.