27. august 2021

Inspirationskatalog skal styrke samarbejdet mellem kommunerne og de private skoler

Fælles inspirationsmateriale der samler konkrete eksempler og god praksis skal styrke samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunale forvaltninger.

”Det betyder meget at opbygge relationer, så man ved, hvem man kan kontakte og bede om gode råd. Vi har en fælles mission om at gøre noget godt for kommunens borgere.”

Sådan lyder et af udsagnene fra det inspirationsmateriale, som Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet i samarbejde med KL og de frie grundskolers foreninger (Danmarks Private Skoler, Friskolerne og Foreningen af Kristne Friskoler).

Formålet med inspirationskataloget er at styrke samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunale forvaltninger gennem inspirerende og motiverende eksempler fra praksis. For et løbende, trygt og gennemsigtigt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og de lokale fri- og privatskoler er ikke kun vigtigt for skoler og forvaltningen. Det er også vigtigt af hensyn til børnene – særligt i tilfælde, hvor der er bekymring om et barns faglige, personlige eller sociale velvære i kommunen.

For sårbare børn og unge, elever i overgangen fra dagtilbud til skole eller ved skoleskift kan et velfungerende samarbejde mellem grundskoler og den kommunale forvaltning bidrage til at sikre, at alle elever får de bedst mulige forudsætninger for at lære og trives.

”Grundskolen har enorm betydning for børn og unges liv, udvikling og trivsel. Både folkeskoler, privatskoler og friskoler skal styrke elevernes læring, alsidige udvikling, demokratiske dannelse og forberede dem til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det er derfor afgørende, at der både nationalt og lokalt gives gode rammer for grundskolerne, så det er muligt for forældre, ledere, lærere og pædagoger at samarbejde om børn og unges skolegang,” siger Thomas Gyldal, der er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

”De frie grundskolers samarbejde med kommunerne er meget forskelligt. Der er forskelle fra kommune til kommune på konkret inddragelse og samarbejde. Heldigvis er samarbejdet mange steder præget af en god dialog og vilje til at finde løsninger og muligheder for de frie grundskolers elever, der jo også for de flestes vedkommende er børn af skatteborgere i kommunen,” siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

”Der kan være politiske uenigheder og forskellige syn på rammer og vilkår. Men eleverne, vores børn og unge, er vi fælles om at have ansvar for og sikre de bedst mulige betingelser”, tilføjer Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

Styrk samarbejdet

Udover inspirationskataloget er der udarbejdet en vejledning, som skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem privat- og friskoler og kommunal forvaltning gennem øget kendskab til krav og lovgivning.

Det er parternes ønske, at dette materiale bidrager til fornyet fokus på samarbejdet mellem de lokale grundskoler, folkeskoler såvel som fri- og privatskoler, og de kommunale forvaltninger.

Inspirationsmaterialet peger på faste møder og faste velkendte kontaktflader mellem fri- og privatskoler og den kommunale forvaltning, som et centralt element i etableringen af det gode samarbejde.

Et af eksemplerne fra inspirationsmaterialet fremhæver netop den tilgang hvor den kommunale forvaltning og den lokale friskole haft succes med at skabe et godt samarbejde med naboskolen og dagtilbud. Det gode indbyrdes samarbejde har inspireret til at tænke bredt på stadigt flere områder, hvor man kan samarbejde.

Skoler og kommuner kan tilgå inspirationsmaterialet her 

Materialet kan hentes på foreningernes hjemmesider.