02. august 2021

Debatindlæg: Gør 2022 til "Cyklens År"

Vi opfordrer til, at der i Cyklens År afsættes en større pulje, der løber over flere år, sådan at kommunerne kan planlægge indsatserne for at sikre trygge og sikre cykelmuligheder i fremtiden.

Af Jens Peter Hansen, landsformand i Cyklistforbundet, og Birgit Stenbak Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg

Hele samfundet vinder, når flere cykler mere. Det sker, når der bliver etableret trygge og sikre cykelmuligheder med høj fremkommelighed.

Derfor er det positivt, at der i Infrastrukturplan 2035 er afsat 3 mia. kr. til en styrket indsats for flere cyklister. Der henvises i aftalen til, at det er godt for både klimaet og folkesundheden. Derudover er der med øget cyklisme stort potentiale for at reducere trængsel? Med elcyklen som game-changer, er trygge og sikre cykelruter med høj fremkommelighed ind og ud af byerne måske den billigste vej til at reducere trængslen på vejene?

De 3 mia. bør derfor sættes i arbejde hurtigst muligt. Med en samfundsøkonomisk gevinst på 8 kr. pr. cyklet km, er regnestykket ligetil.

Derfor lyder et rigtig godt, at aftalepartnerne er enige om at gøre 2022 til 'Cyklens år' med en massiv udbygning af cykelinfrastrukturen i hele landet. Men hvorfor nøjes med at afsætte 400 mio. kr. det første år?

Vi opfordrer til, at der i Cyklens År afsættes en større pulje, der løber over flere år, sådan at kommunerne kan planlægge indsatserne. Vores opfordring er videre, at  kommunerne får mulighed for at søge 50% medfinansiering fra en cykelpulje, der er stor nok til, at alle kvalificerede kommunale ansøgninger kan imødekommes. Ansøgningerne bør bl.a. vurderes i forhold til hvor stort potentialet for fremme af grøn mobilitet er i det enkelte projekt.

Ansøgningsfristen til en sådan pulje bør lægges efter, at de nye byråd har vedtaget deres første budgetter, således at ansøgninger har budgetmæssig dækning. Der bør kunne søges om støtte til projekter, der iværksættes i 2023, 2024 eller 2025, således at de nyvalgte byråd får god tid til i løbet af 2022 til at beslutte hvilke projekter og finde finansiering af disse.

Vi er med på, at ovenstående forslag ikke resulterer i nye kommunale cykelstier i 2022. Til gengæld vil det være muligt at foretage en sammenhængende og massiv udbygning af cykelinfrastrukturen, frem for mindre projekter på kort sigt. Endvidere vil de 150 mio. kr. fra Cykelpuljen 2021 sammen med statslige projekter resultere i nye cykelstier i 2022.

Aftaleparterne ønsker at kick-starte et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt alternativ i hele landet. Vort forslag vil både kick-starte cykling som seriøs bidragsyder til grøn mobilitet, og at vi kommer i mål med at få flyttet langt flere fra sæde til saddel.

Debatindlægget blev bragt i Fyens Stiftidende d. 30. juli 2021.

×

Log ind