12. august 2021

Debatindlæg: Flere børn og unge skal møde kulturen

Kommunerne har i løbet af foråret og efteråret 2021 mulighed for at søge om at lave modelforsøg på musik- og kulturskoleområdet. Næste pulje åbner 19. august.

Af Joy Mogensen, kulturminister og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg

Kunsten og kulturen er for alle. Den lever overalt. På store kunstinstitutioner i storbyerne. I mindre kulturinstitutioner i landområderne. Den lever i foreninger og initiativer, som er båret af engagerede frivillige. Og den lever og ånder ikke mindst, der, hvor børn og unge gennem kunstneriske aktiviteter finder nye fællesskaber og måder at udfolde og udtrykke sig på.

For kultur, der er skabt for, med og af børn og unge har en særlig værdi. Når man som barn oplever, at man selv er med til at skabe noget, som andre er interesserede i at lytte til, se på eller være en del af, så giver det selvværd. Det giver følelsen af at have en stemme. Det styrker kreativiteten og relationerne til andre. Det giver en oplevelse af, at man er med i et fællesskab.

Og her spiller kommunerne en vigtig rolle. Det er nemlig især i de borgernære kulturtilbud – som fx musik- og kulturskolerne, at fremtidens kulturelle borgere dannes.

De kreative fællesskaber er udfordrede

Imidlertid har coronanedlukningerne sat en kæp i hjulet på de kreative fællesskaber og især ramt musik- og kulturskolerne hårdt.

Samtidig viser undersøgelser, at der er en generel tendens til, at udsatte børn og unge kun i mindre grad deltager i kulturlivet. Det kan skyldes   økonomiske udfordringer med at finde pengene til tilbuddene, eller at mange udsatte børn og unge ikke ved, at kulturlivet er en mulighed for dem, fordi tilbuddene ikke i tilstrækkelig grad bliver præsenteret for dem.

Det håber vi, at de kommende modelforsøg på musik- og kulturskolerne kan lave om på.

Modelforsøg skal bane vejen for, at flere børn og unge deltager i kulturen

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har på finanslovsaftalen for 2021 afsat 20 mio. kr. årligt fra 2021-22 til at udvikle af musik- og kulturskolerne. Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og mod på kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater og billedkunst.

Det gælder både aktiviteter på musik- og kulturskolerne selv, og aktiviteter, der opstår i samarbejde mellem musik- og kulturskoler og fx folkeskoler, dagtilbud og andre aktører.

Kommunerne kan ansøge midler om at afprøve modeller

Kommunerne har i løbet af foråret og efteråret 2021 mulighed for at søge om at lave modelforsøg på musik- og kulturskoleområdet. Den første pulje er lukket, og 16 kommuner har allerede ansøgt om at deltage. Næste pulje åbner 19. august, og forhåbentlig er der også mange kommuner, der vil ansøge den.

Vi håber, at ordningen bliver set som en kærkommen mulighed for - på nye måder - at række ud til både tidligere og nye elever, så de uvurderlige fællesskaber, som kunstneriske aktiviteter kan danne rammen om, igen kan blomstre.

Vi glæder os til at følge med i de modelforsøg, der kommer til at udspringe af ordningen. Det er vores klare håb, at modellerne vil slå rod i den lokale, kommunale kontekst og blive levedygtige løsninger, så vi bedst muligt kan understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter.

Debatindlægget blev bragt i Danske Kommuner d. 12. august 2021