21. april 2021

KL oven på stort ja til overenskomst: Tak for godt samarbejde i en svær tid

Trods coronakrise og usikkerhed har et stort flertal af Forhandlingsfælleskabets medlemmer nu stemt ja til OK21-forliget. KL glæder sig til at sætte gang i de vigtige projekter, der er aftalt ved forhandlingerne.

Urafstemningerne om OK21 er nu afsluttet, og det blev et overbevisende ja fra Forhandlingsfællesskabets medlemmer til de overenskomstforlig, der blev forhandlet på plads over vinteren.

”Vi er glade for, at det er lykkedes os og organisationerne at lande et godt overenskomstresultat på trods af, at vi befinder os midt i en pandemi, som påvirker det meste af vores hverdag og arbejdsliv. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde hele vejen igennem, og nu glæder vi os til at sætte gang i alle de vigtige projekter, vi har aftalt,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.  

Med afstemningerne har de knap en halv million kommunalt ansatte takket ja til generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct. over de næste tre år. Samtidig videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den private lønudvikling.

Rekruttering og seniorarbejdsliv

Forliget indeholder bl.a. en rekrutteringspulje på 140 mio. kr. årligt, som skal være med til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på social- og sundhedsområdet i årene, der kommer. Og der er indgået et partnerskab på seniorområdet om en styrket seniorpolitisk indsats, som skal arbejde for en senere tilbagetrækningsalder og et godt seniorarbejdsliv. Prioriteringen af rekrutteringsudfordringen har hele forhandlingsforløbet igennem været et kardinalpunkt for KL.

”Vi glæder os især til at arbejde videre med, hvordan vi sikrer de nødvendige hænder til at yde pleje og omsorg for det hastigt stigende antal ældre. Og hvordan vi bedst skaber muligheder for et godt og langt seniorarbejdsliv og dermed løser nogle af rekrutteringsudfordringerne på det kommunale område,” siger Steen Christiansen, der er næstformand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Selvom et samlet flertal i Forhandlingsfællesskabet har stemt ja til overenskomstresultatet, så endte afstemningen blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer med et knebent nej. KL afventer nu en henvendelse fra fagforeningen om den videre proces. 

×

Log ind