13. april 2021

KL kickstarter indsats for at genoprette unges trivsel

I går mødtes KL, ungeorganisationer og ungeråd til en rundbordssnak om, hvordan kommunerne kan hjælpe med at genoprette unges trivsel ovenpå coronakrisen. De unges gode inputs vil KL nu tage med videre til Christiansborg og i lokale drøftelser.

”Dét, der skulle være en fed, udviklende og inspirerende tid i de unges liv, forsvandt i takt med, at smittekurverne steg. Det blev ikke bare det forsømte forår. Det blev det fordømte år. Ingen kan give dem det tabte år tilbage. Men vi skal sammen forsøge at indhente så meget som muligt”.

Sådan sagde KL’s formand Jacob Bundsgaard på Kommunalpolitisk Topmøde i marts om børn og unges trivsel og faglighed i kølvandet på coronakrisen.

Formandens sætning blev afsluttet med en invitation til en såkaldt rundbordssamtale med ungeråd og ungdomsorganisationer, for at få belyst de udfordringer, som de unge oplever. Og for at få deres indspark til, hvad kommunerne kan sætte i gang for at hjælpe dem bedst muligt. Det er nemlig et ud af fire områder, som KL vil dedikere særligt meget opmærksom til den kommende tid.

Værdifuldt input

Det rundbordsmøde fandt sted i går aftes. Med digitale deltagelse fra en række repræsentanter for kommunale ungeråd og nationale organisationer som bl.a. Danske skoleelever og Danske gymnasieelevers sammenslutning.

På mødet fortalte de unge bl.a. om trivsel, fællesskab, ensomhed, psykisk sårbare, fagligt efterslæb, fritidslivet og uddannelsesvalg. Alt sammen værdifulde diskussioner, som KL-formanden nu vil tage med i det videre arbejde.

”Det har været utroligt givende at høre de unges ord for, hvad det seneste år har betydet, og hvad de mener, at der kan gøres for at genstarte hverdagen. De her år betyder så utroligt meget for de unges trivsel, faglighed og fremtid, så det er vigtigt, at vi ikke taber nogen på grund af pandemien. Men vi er klar over, at en rundbordssnak ikke indhenter det forsømte. Så nu vil vi tage alle de gode tanker og diskussioner med i vores kommende drøftelser med Christiansborg, og så vil vi sætte det på dagsorden ved de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Det er nu, vi skal vi have sparket gang i den lokale dialog om, hvordan vi får genstartet hverdagen for de unge. Der er i hvert fald ingen, der skal være i tvivl om, at det er en høj prioritet for KL og kommunerne,” siger Jacob Bundsgaard.