14. april 2021

Fine takter i ny aftale om at styrke tilsynet med sociale tilbud

KL har længe efterlyst et styrket tilsyn og bedre kvalitet i de sociale tilbud og hilser derfor den politiske aftale velkommen.

Regeringen har i dag offentliggjort en politisk aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud. Aftalen er indgået sammen med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Kommunerne har længe efterspurgt en national opprioritering af det specialiserede socialområde, som dækker over hjælp til udsatte børn og voksne samt borgere med fysiske og psykiske lidelser.

”Vi har brug for et fagligt stærkt socialtilsyn, der kan støtte kommunerne med faglig sparring og rådgivning i forhold til tilbuddenes forskellige målgrupper og bringe viden i spil, så vi sammen kan udvikle kvaliteten på tilbuddene,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg og fortsætter:

”Den nye aftale sætter spot på afgørende pointer om at styrke tilsynene, som også kommunerne har peget på. Derfor er det godt, at de 5 socialtilsyn nu får bedre mulighed for at gribe ind over for sociale tilbud, hvis kvaliteten ikke er i orden, eller hvis en stor del af midlerne ikke kommer beboerne på tilbuddet til gode. Det vigtigste for kommunerne er, at beboerne får den hjælp og støtte i hverdagen, som de har behov for,” siger Ulrik Wilbek.

Bør styrke samarbejdet på tværs 

Det ærgrer dog Ulrik Wilbek, at der i aftalen ikke er en ambition om at styrke samarbejdet på tværs af de mange forskellige tilsyn, der kommer på tilbuddene, som fx Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.

”KL er optaget, at de mange tilsyn, der er inde over de sociale tilbud, i højere grad tænkes sammen. Samarbejdet skal sikre, at der ikke er modsatrettede krav fra de forskellige tilsynsmyndigheder. Det er ikke nok, at de enkelte tilsynsmyndigheder blot er forpligtet til at orientere hinanden om bekymrende forhold,” siger Ulrik Wilbek og fortsætter:

”Aftalen har fokus på mere ensartethed på tværs af de 5 socialtilsyn. Det bakker KL op om, der hvor det udfordrer retssikkerheden for tilbuddene. Uanset hvor i landet tilbuddet ligger, bør der gælde de samme kriterier for godkendelse og tilsynet med de sociale tilbud. Men det bør ikke være et mål i sig selv, at man alle steder i landet skal have ens krav til andel af påbud og skærpede tilsyn over for de sociale tilbud,” understreger Ulrik Wilbek.

Som noget nyt skal der oprettes specialistfunktioner i enkelte socialtilsyn, så fx opgaven med at føre tilsyn med sikrede institutioner samles i ét socialtilsyn.

Ulrik Wilbek ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde:

”KL ser frem til at blive inddraget i en konstruktiv dialog om, hvordan ønskerne om specialistfunktioner i udvalgte socialtilsyn og ensartethed mellem de fem socialtilsyn kan implementeres på en hensigtsmæssig måde. Ligesom vi naturligvis skal have en snak om hele økonomien i aftalen.”

Aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud