29. april 2021

Debatindlæg: Vi skal have genskabt tilliden på handicapområdet

Vi har brug for at gøre tingene anderledes på handicapområdet. Men vejen til mere tillid og bedre retssikkerhed er ikke let og ligetil. Vi skal finde ud af, hvad roden til problemet er, og det skal vi gøre i fællesskab med alle aktører på området.

Af Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg 

De, der har fulgt bare en smule med i debatten, ved, at handicapområdet i øjeblikket er genstand for heftig debat og kritik. Det er ikke i orden, når borgere oplever, at de ikke får den hjælp, de har behov for, og at de ikke bliver hørt.

En helt ny undersøgelse fra VIVE viser dog, at 64 % af borgere med et handicap i nogen eller i høj grad oplever at få den hjælp, de har behov for. Det glæder vi os over, men der er stadig et nødvendigt arbejde foran os.

Derfor deler vi borgere, politikere, brugerorganisationer og #enmillionstemmers ønske om at skabe en bedre hverdag for mennesker med et handicap. Vi deler ønsket om at styrke tilliden mellem borgere og myndigheder. Og vi deler ønsket om, at der er specialiseret viden og de rette specialiserede tilbud til at dække borgerens behov.

Fandtes der en hurtig snuptagsløsning, havde vi allerede taget den i brug. Men det gør der ikke. Vi skal i stedet tage fat om roden til problemet og bane en ny vej for handicapområdet.

Og det skal vi gøre med det samme, så der kan komme ro på området.

Vi står stærkere sammen

Derfor har vi sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) taget initiativ til en retssikkerhedsalliance med flere af de centrale parter på området. Alliancen skal munde ud i konkrete, fælles svar på, hvorfor problemerne opstår, og hvad der kan gøres.

Det er centralt for kommunerne at finde svar på, hvordan vi bliver bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst sikrer, at medarbejdere og ledere på socialområdet har de rette kompetencer og hvordan vi kan styrke sagsbehandlingen Og for at bestræbelserne på at gøre det bedre skal kunne mærkes, har vi også brug for ny forenklet lovgivning.

Vi håber, at vi kan lancere de første konkrete forslag inden sommerferien.

Som første skridt på vejen har KL og DH allerede formuleret fem fælles principper for god borgerinddragelse i kommunerne. Principperne har til formål at sikre, at alle borgere er trygge i mødet med kommunen. For føler borgerne sig hørt, respekteret og anerkendt, har vi meget bedre muligheder for sammen at finde de rigtige løsninger, som hjælper den enkelte videre.

Vi har et fælles ansvar

Flere og flere danskere har brug for vores hjælp til at få en god hverdag.

Fx fik 30.000-35.000 børn og unge med et handicap hjælp i 2019. Samme år modtog 86.000 voksne hjælp til gigt, sindslidelser, livet som udviklingshæmmet og meget mere - det er en stigning på 9 procent siden 2015.

Den udvikling skal vi selvfølgelig kunne følge med i. Vi skal sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for, når de har brug for den. Og vi skal sikre, at vi kan udvikle området, så indsatserne også matcher forventningerne.

Men for at vi kan indfri de forventninger, har vi brug for, at alle parter kigger på det her sammen. Mange kommuner oplever en kritik af, at vi ikke prioriterer området økonomisk, og at der mangler styring. Og vi oplever ofte, at regeringen og Folketinget står i front for den kritik.

Dét skal vi væk fra, for det hjælper ikke borgeren. I stedet for at pege fingre, skal vi sammen bruge den energi på at tage en snak med Folketingets partier, brugerorganisationer mfl. om, hvordan vi kan udvikle området, højne kvaliteten og give mennesker med sociale, fysiske eller psykiske udfordringer en god og værdig hverdag.

Jeg er overbevist om, at vores bestræbelser, vores alliance, vores ambitioner for området og vores dialog med Christiansborg gør, at vi sammen kan genskabe tilliden og sikre retssikkerheden på handicapområdet i kommunerne.

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk d. 28. april 2021.