08. september 2020

Tungt bureaukrati begrænser kommunernes indsats med at forbedre vandløb

”Når rammerne er smidige, bliver der søgt om mange projekter for at forbedre vandløbsindsatsen. Når rammerne er skrappe og bureaukratiske, sker det modsatte. Inden regeringen kritiserer kommunerne for en manglende indsats, bør den derfor kigge nærmere på vilkårene.”

Sådan lyder reaktionen fra Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, efter at miljøminister Lea Wermelin i dag har udsendt et brev til kommunerne med kritik af vandløbsindsatsen.

”Ministeren har helt ret, når hun siger, at der er et stort kommunalt engagement for at passe bedre på fisk, dyr og planter i vores vandløb. Men engagementet løber panden mod en mur, når det mødes af tungt bureaukrati,” fortsætter Jacob Bjerregaard.

De statslige rammer er afgørende for kommunernes mulighed for at gennemføre vandløbsindsatsen. Når rammerne er smidige, bliver der søgt om mange projekter – det viser den stigning i ansøgninger, som miljøministeren nævner i sin pressemeddelelse. Men det er en national ordning, der kun gælder de mindre projekter.

”Den største barriere er stadig uløst. De store projekter, som for alvor batter, kræver EU-midler, og til det har staten udmeldt nye og skrappe krav til, at man skal fastsætte budget, inden man har undersøgt, hvad der skal til. Og hvis budgettet siden hen justeres og bliver dyrere, skal kommunekasserne holde for. Det er klart, at det i nogle tilfælde holder kommunerne tilbage fra at søge.”

For sen handling

KL har gentagne gange rejst problemstillingen over for regeringen, som har meldt ud, at den vil kigge på rammerne for de større projekter til den tredje vandplansperiode.

”Det er vi selvfølgelig glade for. Men det løser altså ikke problemerne, som vi står med nu og her,” siger Jacob Bjerregaard.

KL-udvalgsformanden peger desuden på, at indsatsen for at forbedre vandløbene lå stille i ca. et år pga. tekniske problemer i forbindelse med overførelsen af området fra Landbrugsstyrelsen til Fiskeristyrelsen. Den forsinkelse kan sammenlagt med de skrappere krav til projekternes budget ikke indhentes i denne planperiode.

Dialog om fleksible rammer

Indsatserne indgås gennem frivillige aftaler med lodsejerne. Her er det en kendt problemstilling, at statens kompensationssatser ofte er for lave til at kunne indgå aftalerne, uden at kommunerne selv lægger ekstra penge i projekterne.

KL vil nu gå i dialog med kommunerne om fremdriften i vandløbsindsatsen og fremme videndeling mellem kommunerne.

”Samtidig er vi i dialog med miljøministeren om at få skabt nogle mere fleksible rammer for indsatsen, så vi kan komme i mål med at sikre bedre vilkår for livet i vores vandløb.”