10. september 2020

Kunstig intelligens skal hjælpe i klimakampen

Klimakampen kan få et løft ved brug af kunstig intelligens. Det samme kan tidlig opsporing af sygdomme. 13 nye projekter i regionerne og kommunerne skal vise vejen for brugen af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens kan være et stærkt værktøj i arbejdet med at styrke klimaindsatsen. Samtidig kan det også være et effektivt værktøj til at forbedre velfærden – blandt andet i forhold til opsporing og behandling af sygdomme.

Derfor blev regeringen, KL og Danske Regioner i økonomiaftalerne for 2021 enige om at igangsætte 13 nye såkaldte signaturprojekter, der skal give flere konkrete erfaringer med at bruge kunstig intelligens i den offentlige sektor.

”Det er alle sammen spændende projekter, som på hver deres område er med til at tegne et billede af, hvordan kunstig intelligens kan være med til at styrke og forbedre fremtidens velfærd,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg. 

Algoritmer analyserer slidte knæ og finder nye veje til CO2-reduktion

Effektiv energistyring, bedre tilrettelæggelse af busruter og tidlig opsporing og forebyggelse af sygdomme er blot nogle af de steder, hvor kunstig intelligens kan bidrage.

”Jeg tror, at man som borger vil opleve mange positive tiltag og ændringer, som følge af de her projekter. Man vil også kunne føle sig tryg, idet der i alle projekterne er fokus på etikken,” siger Thomas Kastrup-Larsen. 

Projekterne er indstillet til at modtage tilskud for i alt 60 mio. kr. Der er seks projekter i regionerne og syv i kommunerne. Regeringen vil søge om Folketingets tilslutning til, at udgifter til projekterne indarbejdes i finansloven for 2021.

Oversigt over de 13 projekter

Projekter i kommunerne

 • Prognoseværktøj til beslutningsstøtte for planlægning, kortlægning samt varsling af oversvømmelser i land- og byområder (Jammerbugt Kommune)
 • Energioptimering af eksisterende bygningsmasse ved hjælp af kunstig intelligens (Københavns Kommune)
 • Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre (Syddjurs Kommune)
 • Risikovurdering af underretninger (Aarhus Kommune)
 • Tidlig opsporing af begyndende sygdom (Køge Kommune)
 • Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler (Sønderborg Kommune)
 • Digital inklusion og support ved talegenkendelse (Roskilde Kommune)

Projekter i regionerne

 • SmartChest -Kunstig intelligens til ensretning af beskrivelser på røntgen af lungerne (Herlev Hospital)
 • Diagnose af slidgigt i knæ med hjælp af kunstig intelligens (Bispebjerg Frederiksberg Hospital)
 • Forbedret diagnostik af skizofreni og bipolar lidelse ved hjælp af kunstig intelligens (Aarhus Universitetshospital)
 • Hjertero. Forebyggelse af angst og depression hos hjertepatienter (Syddansk Sundhedsinnovation)
 • Forbedret visitation af gravide og fødende (Amager Hvidovre Hospital)
 • Implementering af kunstig intelligens til opsporing og behandling af kritisk sygdom (Horsens Regionshospital)