18. september 2020

Kommuner flokkes om indsats for flere på fuldtid

26 kommuner er udpeget som frontløbere i en særlig indsats, der skal få flere kommunalt ansatte til at arbejde fuldtid. De ekstra timer er afgørende for at sikre hænder nok til fremtidens velfærd.

Flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid. Den målsætning er KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet enige om, og det er baggrunden for, at de to parter i fællesskab nu indleder en ambitiøs indsats, der skal få flere til at arbejde mere.

Mange af de kommunalt ansatte – hele 40 procent – arbejder i dag på deltid. Inden for enkelte faggrupper, eksempelvis social- og sundhedsansatte, er det 8 ud af 10, mens det for pædagoger drejer sig om halvdelen af de ansatte.

Hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller fuldtid, rummer det et enormt potentiale. Hvis alle de deltidsansatte pædagoger f.eks. gik på fuldtid, ville det skabe, hvad der svarer til knap 4.000 fuldtidsstillinger. Samtidig viser en undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum, at hvis alle kommunale sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere- og assistenter arbejdede blot én time mere om ugen, ville det svare til 1.700 ekstra årsværk. Ekstra hænder, der er stærkt behov for allerede nu, men også i fremtiden, når der kommer flere børn og ældre.

”Det fælles mål er ikke, at alle skal arbejde fuldtid, men at fuldtid bliver det normale, og at man så arbejder på deltid i de af livets faser, hvor man har behov for det. Og det er klart, at det skal gå hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø,” siger formanden for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib.

Overvældende interesse

Den nye indsats tager afsæt i konkrete projekter i den enkelte kommune, hvor de bl.a. skal udvikle og afprøve redskaber og metoder til at få flere på fuldtid - både inden for ældreområdet, dagtilbud, sygeplejeområdet, psykiatrien og rengøringsområdet. I alt har 26 kommuner meldt sig. De er alle udpeget til at være de første såkaldte nøglekommuner, som frontløberne i projektet kaldes.

”Der har været en overvældede stor interesse for indsatsen, og vi er enormt glade for, at vi nu kan tage hul på dette vigtige samarbejde med kommunerne. Der findes ingen lette og hurtige løsninger. Det er en opgave, der kræver samarbejde og kontinuerligt fokus. Jeg vil derfor sende en stor tak til kommunerne for at turde tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi kan indrette vores arbejdspladser og sikre velfærden for vores børn, ældre, udsatte og syge i fremtiden,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Flere på fuldtid vil ikke alene løse en del af rekrutteringsudfordringerne med mangel på pædagoger, social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter og andre velfærdsmedarbejdere, som vi har behov for i fremtiden. Flere på fuldtid vil også bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, da især mange kvinder er på deltid og derfor har en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer.

Samtidig vil flere fuldtidsansatte skabe større sammenhæng for den enkelte borger, som vil opleve færre personskift i ældreplejen, på bosteder og i daginstitutionen. Det skaber tryghed i hverdagen og større kvalitet i opgaveløsningen.

De lokale løsninger og gode erfaringer, som kommunerne gør sig, vil løbende blive delt med landets øvrige kommuner på KL og Forhandlingsfællesskabets hjemmeside www.fuldtid.dk.

Her er nøglekommunerne:

 1. Albertslund
 2. Odense
 3. København
 4. Frederiksberg
 5. Høje-Taastrup
 6. Ballerup
 7. Lyngby-Taarbæk
 8. Hørsholm
 9. Haderslev
 10. Sønderborg
 11. Herning
 12. Ikast-Brande
 13. Gentofte
 14. Varde
 15. Vejen
 16. Thisted
 17. Vordingborg
 18. Hillerød
 19. Aalborg
 20. Ringsted
 21. Frederikshavn
 22. Esbjerg
 23. Holstebro
 24. Sorø
 25. Odsherred
 26. Lejre
 • PDF

  Underskrevet målsætningspapir.pdf

 • PDF

  Deltid på det kommunale arbejdsmarked.pdf