03. september 2020

KL og Forhandlingsfællesskabet forlænger aftale for medarbejdere i øget risiko ved smitte med COVID-19

Aftalen betyder, at kommunale medarbejdere fortsat har ret til fravær med løn, såfremt de selv er i øget risiko eller har pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19. Parterne er enige om, at alle muligheder bør afsøges ift. at få medarbejderne tilbage til arbejde i kommunen.

KL og Forhandlingsfællesskabet indgik den 26. juni 2020 en kollektiv aftale, som sikrede kommunale medarbejdere ret til fravær med løn, såfremt de selv var i øget risiko eller havde pårørende i øget risiko ved smitte med COVID-19, og dermed var omfattet af ret til sygedagpenge i henhold til sygedagpengelovens § 58b og § 58c.

Aftalen udløber den 31. august 2020.

Regeringen og et flertal i Folketinget blev den 26. august 2020 enige om, at forlænge den midlertidige ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for personer i øget risiko og pårørende i øget risiko, som ikke har mulighed for at varetage deres normale arbejde.

Aftalepartierne er enige om, at sygedagpengeretten forlænges frem til den 31. december 2020.

KL og Forhandlingsfællesskabet er dd. blevet enige om at forlænge den kollektive aftale af 26. juni 2020 til udgangen af året, så medarbejdere, der er i øget risiko eller har pårørende, som er i øget risiko, og som konkret ikke har mulighed for at varetage deres normale arbejde, fortsat er sikret fuld løn.

Der er et lavt smitteniveau i Danmark. I lyset heraf er KL og Forhandlingsfællesskabet enige om, at det fortsat skal være en fælles målsætning for kommuner og faglige organisationer, at medarbejdere i øget risiko i videst muligt omfang kan komme i arbejde.

Alle muligheder bør afsøges, herunder andre arbejdsopgaver, evt. af midlertidig karakter, som kan muliggøre, at medarbejderne, med respekt for deres personlige situation, kan komme tilbage til arbejde i kommunen. KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at god dialog er afgørende for et succesfuldt forløb.

Kommunen forestår fornøden instruktion og stiller nødvendige værnemidler til rådighed til den konkrete opgavevaretagelse.