28. september 2020

Den digitale udvikling skal ledes

Der er efterhånden et digitalt element i næsten alt, hvad vi gør. Derfor er det vigtigt, at ledere på de kommunale fagområder forholder sig aktivt til, hvad det digitale betyder for dem selv som ledere, deres opgavefelt og ledelsesopgaven. Nyt KL-værktøj sætter spot på, hvordan man som leder kan drive udviklingen.

Digitale løsninger og ny teknologi forandrer vores samfund og vores hverdag, måden vi kommunikerer på, vores relationer og arbejdsformer. Det forandrer også, hvordan kommunerne kan levere velfærd til borgerne, og det rykker ved, hvad borgere og virksomheder oplever som god service.

”Digitaliseringen og nye teknologier giver mange nye muligheder i kommunerne. Og det påvirker velfærden i en sådan grad, at de kommunale ledere er nødt til at sætte det mere på dagsordenen,” siger Christian Harsløf, direktør for digitalisering i KL.

Men det er samtidig vigtigt, at vi ikke lader os diktere og lader den digitale udvikling sætte tempoet og retningen:

”Vi skal huske på, at digitaliseringen skal ledes. Og at ledelse betyder virkelig noget. Flere undersøgelser peger netop på, at den nærmeste leder er afgørende for, om det rent faktisk lykkes at skabe en god digital omstilling og udvikle kvaliteten med digitale velfærdsløsninger,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef og ansvarlig for ledelse i KL.

Lederhjulet skal sætte gang i drøftelserne

KL har udarbejdet lederhjulet ”Ledelse i en digital tid”, som sætter spot på digitaliseringens betydning for ledere på fagområderne i kommunerne; Hvilke ledelsesdilemmaer rejser der sig? Hvad skal du vide og øve dig i for som leder at styrke dit mindset og din ledelse i forhold til din omverden, din organisation og dine medarbejdere?

Lederhjulet er enkelt og grafisk sat op, så det skulle være let at orientere sig i. Lederhjulet kan bruges som en anledning til at få taget snakkene om, hvad det digitale betyder på netop deres fagområde og deres ledelsesopgave.

”Det kræver ledelse at få det digitale tænkt ind i kerneopgaverne på måder, så medarbejderne tager det til sig og oplever, at det giver mening i hverdagen, og så borgerne oplever, at den service, kommunen leverer, er tidssvarende og moderne. Lederne er ikke alene med opgaven. Hele ledelseskæden er i spil. Politikere og topledelser skal sætte retning for den digitale udvikling i kommunen, digitaliseringsafdelingen skal levere fundamentet, understøtte og inspirere, og medarbejderne skal have rum og kompetencer til at udvikle og føre opgaven ud i livet,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Dialogen mellem digitalisering og fagområder er vigtig

Christian Harsløf håber, at it- og digitaliseringscheferne også vil tage lederhjulet til sig.

”It- og digitaliseringscheferne spiller en nøglerolle i den digitale rejse, kommunerne er på. De skal sikre, at fundamentet er på plads, og inspirere og understøtte lederne på fagområderne. Derfor håber jeg, at de kan bruge lederhjulet i deres dialog med fagområderne,” siger Christian Harsløf.  

På KL/KOMBIT videnscenter for digitalisering og teknologi kan finde eksempler på, hvordan forskellige kommuner helt konkret har grebet opgaven an med at sætte det digitale på dagsordenen hos de faglige ledere.  

Publikation

Publikation ”Ledelse i en digital tid”

Find publikationen her

Konference

Konference Ledertræf 2020

Læs mere om KL’s Ledertræf 2020, der tager afsæt i, hvordan vi aktivt kan imødegå, at digitaliseringen ændrer, hvad velfærd er, og samtidig møde borgernes forventninger om digitale løsninger på velfærdsområderne.