22. september 2020

Brug for fleksibilitet i samtaleformen i beskæftigelsesindsatsen

En ny undersøgelse blandt mere end 2.000 jobcentermedarbejdere peger på, at der er brug for bedre muligheder for at kunne veksle mellem digitale kontaktformer og personligt fremmøde i beskæftigelsesindsatsen.

Først var det jobcentercheferne, der pegede på det. Så var det de ledige selv. Og nu er det også medarbejderne i landets jobcentre, der slutter sig til kredsen af fortalere for at gøre samtaleformen i den aktive beskæftigelsesindsats mere fleksibel.

I en ny undersøgelse blandt mere end 2.000 jobcentermedarbejdere, som er organiseret i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening, vurderer hele 84 pct. af medarbejderne, at borgerne har taget positivt imod at blive kontaktet via eksempelvis telefon, mail, skype eller Teams.

En undersøgelse i KL’s nyhedsbrev Momentum viste for nyligt, at hele 92 pct. af de ledige, der medvirker i undersøgelsen, er interesseret i, at flere samtaler med jobcenteret i fremtiden kan foregå via telefon eller video. Og en tilsvarende undersøgelse blandt jobcentercheferne peger på, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, hvis man får lov til at fortsætte med de digitale kontaktformer i et fleksibelt miks med de personlige samtaler.

”Jeg er rigtig glad for, at beskæftigelsesministeren har lyttet til os og forlænget muligheden for at holde digitale samtaler til 31. december i år. Men vi har brug for en dialog om at gøre den mulighed permanent,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Udgangspunkt i borgerens behov

Medarbejderne peger i undersøgelsen på, at de digitale kontaktformer skal kunne bruges som et supplement til de fysiske møder.

”Vi har gjort os nogle brugbare erfaringer under coronakrisen. Det vil være helt galimatias ikke at tage dem med i det videre arbejde, så vi kan sikre borgerne en beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i dem og deres behov. Jeg tror bestemt ikke, at digitale kontaktformer kan stå alene, men de kan være et rigtig godt supplement til det personlige fremmøde. Og vi har fået syn for sagen de seneste måneder for, at den enkelte medarbejder sagtens kan foretage dén vurdering. Det behøver vi ikke central styring til,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

  • PDF

    Jobcenterundersøgelse maj-juni 2020.pdf