22. september 2020

Brug for en nuanceret debat om kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud handler om mere end normeringer. Der er derfor behov for at løfte blikket og nuancere vores syn på kvalitet, hvis vi skal indfri ambitionerne om de bedste rammer for gode børneliv, lyder det fra KL i et nyt udspil.

Kvaliteten på de pædagogiske grunduddannelser skal løftes, der skal sættes gang i et nationalt studie af kvaliteten i danske dagtilbud, og så skal der afsættes flere midler til praksisrelevant forskning.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne i et nyt udspil "Sammen om de bedste rammer for gode børneliv" om kvalitet i dagtilbud, som KL offentliggør i dag.

”Vi ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem kvaliteten i dagtilbud, og hvordan børn klarer sig senere i livet, og at ulighed i børnenes første år risikerer at følge dem resten af deres liv. Derfor skal vi sikre, at vi lokalt har de allerbedste rammer til at møde vores mindste medborgere. Normeringer er ét ben, og derfor er vi glade for det fokus, der er på dem. Men kvalitet handler også om andet og mere,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og fortsætter:

”Skal vi styrke kvaliteten i vores dagtilbud, skal vi sikre, at dagtilbudsområdet prioriteres, og at ressourcerne bruges bedst til gavn for børnene. Derfor skal vi også have bedre viden om, hvad der egentlig virker, så vi i kommunalbestyrelserne kan prioritere ressourcerne bedst muligt, og så vores dygtige personale i dagtilbuddene har et solidt grundlag at stå på.”

Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole

KL forslår desuden, at der kommer et større fokus på inklusionsopgaven allerede i dagtilbuddene. Det kan fx være ved fælles ledelse på tværs af skoler og dagtilbud og ved at prioritere ressourcerne og målrette kompetencerne, så man fx mere systematisk bruger PPR’s kompetencer i dagtilbud.

”Vi ser, at flere og flere børn segreres til specialtilbud allerede i indskolingen. Det kan enten skyldes, at vi ikke har opdaget dem i vores dagtilbud, eller at skolerne ikke er klar til at tage imod dem. Derfor er der brug for at styrke sammenhængen mellem skoler og dagtilbud, så de gode kompetencer fra skolerne kan bruges i dagtilbuddene, og så skolerne kan lære af dagtilbuddenes vigtige arbejde med stærke børnefællesskaber. Det kan vi gøre klogt ved fx større brug af fælles ledelse,” siger Thomas Gyldal Petersen.

  • PDF

    Dagtilbudsudspil 2020 - Sammen om de bedste rammer for gode børneliv