04. september 2020

22 organisationer: Indfør ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol

KL er gået sammen med en hidtil uset bred kreds af organisationer, der nu opfordrer Folketingets partier til at indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol. Formålet er at tage et afgørende skridt mod at skabe en fornyet, tryggere og sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Forrige uge konstaterede Sundhedsstyrelsen med de danske resultater fra Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, at det endnu engang går den forkerte vej med danske unges alkoholforbrug. I maj dokumenterede WHO, at danske unge fortsat er dem, der oftest er fulde og som drikker hyppigst blandt unge i 35 europæiske lande. Og kort tid efter opgjorde Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af unge, der ender på sygehuset med alkoholforgiftning, har været støt stigende de sidste fem år.

 Sidste år konkluderede Vidensråd for Forebyggelse, at der har etableret sig en indgroet druk- og beruselseskultur blandt danske unge, som har store konsekvenser for de unge selv og for samfundet i form af øget risiko for usikker sex, vold, konflikter, indlæringsproblemer, direkte sundhedsudgifter med videre.

Tid til handling

 Derfor kalder en usædvanlig bred kreds af organisationer nu til handling. Organisationerne tæller interesseorganisationer, sundheds- og børnefaglige organisationer, regioner og kommuner samt repræsentanter for alkoholindustrien og restaurationsbranchen. De har samlet sig i initiativet ”DrukfriUngdom”, der har til formål at rejse debatten og appellere til, at Folketinget indfører en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol, som man kender det fra de fleste andre europæiske lande.

 ”Kommunerne arbejder dagligt med at bane vejen for en sundere alkoholkultur for især landets børn og unge. Men vi kan kun nå et stykke ad vejen alene. Tiden er inde til, at vi får en lovgivning, der støtter op om kommunernes og andre aktørers vigtige arbejde. Erfaringer viser, at det er den rette vej at gå, hvis vi vil gøre noget ved vores kedelige europarekord i fuldskab,” siger Jette Skive, der er formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

 På baggrund af solid viden fra blandt andet Vidensråd for Forebyggelse står det klart, at det mest målrettede og veldokumenterede skridt for at ændre unges drukkultur vil være at indføre en 18-årsaldersgrænse for alle typer af alkohol, for at sende et klart og entydigt signal til om, at alkohol er for voksne.

 Fakta:

Initiativet ”DrukfriUngdom” har til formål at rejse og debattere ønsket om at indføre en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol som et første, målrettet skridt mod at skabe en bedre alkoholkultur for danske unge. Organisationerne afholder en fælles konference senere på efteråret, parterne vil indgå i politisk dialog, ligesom de vil afvikle arrangementer og events. 

De 22 organisationer, der støtter op om initiativet er:

 • Alkohol & Samfund
 • Danske Regioner
 • KL
 • Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Vidensråd for Forebyggelse
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Lægeforeningen
 • SSP Samrådet
 • Danske Gymnasier
 • Hjerteforeningen
 • Børnerådet
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Ungdomsringen
 • Børns Vilkår
 • Forældreforeningen Unge & Alkohol
 • HORESTA
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
 • Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Red Barnet