20. oktober 2020

Vigtigt med en mere fleksibel budgetlov og mere gennemsigtighed i håndteringen af corona

Ny vismandsrapport giver et mere positivt syn på dansk økonomi i kølvandet på coronakrisen, men understreger også behovet for større gennemsigtighed i den langsigtede håndtering af coronakrisen og en mere fleksibel budgetlov, siger KL’s administrerende direktør.

Formandskabet for Det Økonomiske Råd - bedre kendt som de økonomiske vismænd – har i dag offentliggjort sin halvårlige rapport om de økonomiske udsigter for dansk økonomi. Rapporten har stort fokus på coronakrisens påvirkning af dansk økonomi, og vismændene har nu et lidt mere positivt syn på udsigterne for dansk økonomi end før sommeren.

Vismændene opfordrer bl.a. regeringen til at melde klart ud om, ”hvilke initiativer den påtænker at anvende, hvis den senere tids stigning i antallet af smittede fortsætter eller tager til”.

”KL bakker op om regeringens coronastrategi med effektiv smitteopsporing og inddæmning af smitten. Samtidig er vi helt enige med vismændene i, at der behov for større gennemsigtighed i den langsigtede håndtering af corona. Det vil betyde rigtig meget for kommunernes muligheder for at yde den bedste velfærd til borgerne, at vi ved, hvilke redskaber der vil blive taget i brug i de forskellige smittescenarier – både i forhold til erhvervslivet, men også i forhold til velfærdsområderne som eksempelvis undervisnings- og socialområdet,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Mere fleksibel budgetlov

Kristian Wendelboe understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på de usikkerheder, der er i prognoserne nu - især ift. den videre udvikling af COVID-19 i Danmark og vores samhandelslande.

”Lige nu ser vi en negativ smitteudvikling i vores nabolande, og vi ved heller ikke, hvad vinteren byder på herhjemme ift. smittetrykket. Tager smitten yderligere fart, kan det få stor negativ indflydelse på økonomien og svække både væksten og beskæftigelsen,” siger Kristian Wendelboe.

Vismændene peger på, at coronakrisen både har forstærket og yderligere tydeliggjort behovet for større fleksibilitet i budgetloven. Vismændene peger derfor på, at der er gode argumenter for, at regeringen bør ændre budgetlovens underskudsgrænse fra -0,5 til -1,0 pct. af BNP, i forbindelse med at budgetloven skal revideres til næste år. Vismændene peger i den sammenhæng også på, at Danmark grundlæggende har sunde offentlige finanser og udsigt til store overskud efter 2040. I det lys er det ikke et problem, at der gives mulighed for lidt større offentlige underskud.

”Vismændenes vurderinger flugter med KL’s forslag til en revision af budgetloven. Der er brug for større fleksibilitet. Den borgerrettede velfærd skal ikke risikere at komme til at lide under, at Danmark har pålagt sig selv strammere bånd, end EU kræver. Det må heller ikke blive sådan, at et kortsigtet hensyn til overholdelse af budgetter på baggrund af usikre skøn trumfer hensynet om en sund og fornuftig udvikling af velfærden,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe. 

KL's forslag til revision af budgetloven

Læs KL's forslag