20. oktober 2020

Vejledninger kan facilitere dialog om seksuel chikane

Den aktuelle debat om seksuel chikane har vist, at kommunale arbejdspladser kan have behov for at genbesøge retningslinjer for krænkende adfærd. Her er tre konkrete vejledninger, der kan lede dialogen på vej.

Debatten om seksuel chikane på de danske arbejdspladser raser i øjeblikket for fuld udblæsning.

Der har allerede siden 2008 været en aftale om, at alle kommuner skal udforme retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer vold, mobning, chikane og seksuel chikane.

Men de mange konkrete sager og tilfælde vi i øjeblikket hører om, understreger, at det er nødvendigt, at alle de kommunale arbejdspladser nu tager en lokal debat om, der har fundet krænkelser sted, om de eksisterende retningslinjer virker efter hensigten, og om de krænkede har et trygt sted at henvende sig.

Det er en debat, der er nødvendig, men i nogle tilfælde svær. Her findes tre konkrete vejledninger og materialesamlinger, der kan støtte den lokale dialog.

Tre konkrete materialesamlinger

1. Sammen med de faglige organisationer har KL udviklet inspirations- og vejledningsmateriale om forebyggelse af seksuel chikane, der lægger vægt på åben dialog, god kollegial støtte og ledelsesmæssig opbakning: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinge

2. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes information og vejledninger, heriblandt dialogkort, der kan hjælpe med at starte en debat om, hvor grænserne går: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/kraenkende-handlinger/

3. Der er udarbejdet en fælles pjece fra Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter, der kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forebygge seksuel chikane og skabe et godt arbejdsmiljø. Anbefalingerne bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden på området: https://at.dk/media/3387/seksuel_chikane_pjece_maj_2019.pdf