27. oktober 2020

Stort fokus på rengøring i kommunerne

Rengøring og et højt hygiejneniveau er en vigtig faktor i bekæmpelsen af corona, og kommunernes rengøringsniveau på skoler, dagtilbud og andre institutioner ligger væsentligt over det normale niveau.

Ekstra rengøring, hyppig håndvask, afspritning af såvel hænder som legetøj. Hygiejneniveauet på skoler, dagtilbud og andre kommunale tilbud har været ekstraordinært højt de seneste måneder, og niveauet er fortsat.

”Rengøring og et højt hygiejneniveau er bare en altafgørende faktor, hvis vi skal hamle op med coronavirus og bekæmpe smitten. Derfor er vi også helt enige med regeringen i, at det er vigtigt, at der bliver prioriteret et højt rengøringsniveau i kommunerne – især også nu, hvor vi går ind i vinteren og anden bølge,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og fortsætter:

”Det er vores klare indtryk ud fra de meldinger, vi får fra kommunerne, at rengøring prioriteres rigtig højt, og at kommunerne lever op til de gældende retningslinjer. Faktisk forventer vi, at kommunerne som minimum vil bruge 700 mio. kr. ekstra på rengøring i år, og det er egentlig et forsigtigt skøn. Det svarer til ca. 20 pct. over et års normale budget til rengøring.”

Kommunerne kompenseres for udgifter

Thomas Gyldal Petersen understreger, at kommunerne vil blive kompenseret for den ekstraudgift de måtte have i 2020, og han har samtidig en klar forventning om samme model i 2021.

”Vi har en klar aftale med regeringen om, at de betaler regningen for de ekstra udgifter, der måtte være i forbindelse med håndteringen af corona – herunder naturligvis også udgifter til et øget rengøringsniveau. I foråret blev der afsat omkring 300 mio. kr. hertil som en del af den samlede coronakompensation, men det er jo tydeligvis ikke nok. Derfor har vi også aftalt at følge op på udgifterne i slutningen af året,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Kommunerne skal levere på de til enhver tid gældende retningslinjer om rengøring fra Sundhedsstyrelsen. De gældende retningslinjer findes her.