02. oktober 2020

Nyt udviklingscenter for kompetence, ledelse og rådgivning

Kommunerne skal løbende kunne tilpasse sig nye udfordringer og udnytte nye muligheder for fortsat at leve op til borgernes ønsker og forventninger til velfærden. Derfor igangsætter KL nu arbejdet med at sammenlægge COK og KL’s Konsulentvirksomhed for at skabe ét samlet sted til kompetenceudvikling og ledelsestænkning.

KL’s bestyrelse har besluttet at igangsætte et arbejde med at sammenlægge det nuværende Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) samt ledelsespolitikken fra KL i et selvstændigt organiseret udviklingscenter.

Det nye center skal sikre, at de kommunale ledere og medarbejdere bliver styrket fagligt, så de kan løfte kerneopgaverne endnu bedre og være med til at udvikle velfærden i kommunerne.

”Kommunerne skal have ét samlet sted, hvor de kan trække på fælles kompetencer inden for styring, ledelsestænkning og faglig udvikling på velfærdsområderne. Derfor går vi nu i gang med arbejdet med at oprette et center for udvikling, hvis fineste opgave bliver at forstå den kommunale drift og aktivere den store viden, der skabes hver dag i den kommunale sektor og omsætte den til endnu bedre velfærd,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Skræddersyet medlemsservice og videndeling

Udviklingscentret skal være omdrejningspunktet for udviklingen af kommunal ledelse. Det kommer til at ske gennem rådgivning til kommunerne af høj kvalitet samt kompetenceudviklings- og efteruddannelsestilbud inden for stort set alle kommunale opgaveområder.

I spidsen for arbejdet med at etablere grundlaget for den nye organisation står vicedirektør i KL, Solvejg Schultz-Jakobsen.

”Vores helt store opgave her bliver at tilbyde relevant og kompetent rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, som matcher de udfordringer og behov, som kommunerne står med. Det nye center skal både give rummet for, at kommunerne kan mødes på tværs, og skræddersy rådgivning og uddannelse til den enkelte kommunes behov. Samtidig bliver det en rigtig vigtig opgave at sikre, at viden, erfaringer og nye ideer hurtigt bliver delt på tværs af kommunerne,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen.

Kommunernes udviklingscenter etableres som en selvstændig virksomhed under KL og bliver en helt central del af KL’s fremtidige medlemsservice.

KL skruer op for klimaindsatsen

Læs mere om organisationsændringerne i KL