28. oktober 2020

Ny temaside giver input til nærhedsreformen

Historien viser os, at reformer med ambitioner om mere tillid, ledelse og faglighed sjældent bliver til andet end ord. Vi er nødt til at gå konkret til værks, lyder det fra KL, der på en ny temaside samler en række forslag, der sætter handling bag ordene.

  • Alle forløb i jobcentrene skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker og medarbejdernes faglige vurdering ift. form og indhold vedr. samtaler og tilbud.
  • Flere ledere skal helt tæt på kerneopgaven på de enkelte plejehjem, og der skal skrues op for den faglige sparring og supervision.
  • Afskaf kvalitetsrapporterne, de nationale måltal og Fælles Mål, som vi kender dem i folkeskolen i dag. Og erstat unødvendig styring med en mere tillids- og dialogbaseret ramme for styring af folkeskolen.

Sådan lyder et par konkrete forslag fra KL til, hvordan man flytter balancen i den offentlige sektor fra kontrol og detailstyring til fleksibilitet, faglighed, sund fornuft og lokal ledelse. 

De og mange flere forslag har KL samlet på en ny temaside www.kl.dk/naerhedsreform/.

”Hver dag arbejder ledere og medarbejdere i kommunerne for, at alle børn får en god start på livet, at udsatte børn, unge og voksne får de bedste livsbetingelser, at vores ældre og udsatte borgere får den hjælp og støtte, som de har brug for, og at ledige støttes i at finde arbejde. Det er ikke eksakt videnskab, men opgaver, der drives af faglighed og dedikation, og som bør tage udgangspunkt i borgeren og dennes behov,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”I dag støder vi dog på regler og styringssystemer, som alt for ofte spænder ben for den bedste indsats til borgeren. Det betyder, at ledere og medarbejdere bruger flere kræfter på at leve op til dokumentationskrav end på at bruge deres stærke faglighed og sunde fornuft i mødet med borgeren.”

Handling bag ordene

KL’s nye temaside vil løbende blive opdateret med input til nærhedsreformen. Formålet er at give et samlet overblik over input til, hvordan vi sætter handling bag ordene om ledelse og tillid, så der kan blive taget et langsigtet og ægte opgør med regler og styringssystemer, som spænder ben for den bedste indsats til borgerne.

Ved Folketingets åbning annoncerede statsministeren, at 7 kommuner vil få fuldstændig frihed fra central og kommunal regulering på henholdsvis ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet i 3 år. KL ser frem til at følge forsøgene, men peger også på, at der er brug for at inddrage erfaringer fra de øvrige kommuner og arbejde med dagsordenen på flere velfærdsområder.

”Der ligger rigtig meget viden og erfaringer fra de øvrige kommuner, som vi også skal huske at inddrage i arbejdet, og som vi med fordel kan få i spil allerede nu. Samtidige er det vigtigt, at vi får arbejdet med nærhedsdagsordenen på de andre velfærdsområder også, eksempelvis beskæftigelsesområdet, hvor en reform i den grad også er tiltrængt,” siger Jacob Bundsgaard.

Tema

Tema KL's input til nærhedsreformen

På denne temaside samler KL en række forslag om nærhedsreformen.