30. oktober 2020

Kommunerne er i gang med at beskytte drikkevandet

Det er vigtigt, at vi passer på grundvandet. Derfor glæder det KL, at mere end halvdelen af landets kommuner har risikovurderet drikkevandsboringer, og at mange flere er i gang.

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt, når 54 ud af 95 kommuner allerede har registreret, at de er i gang med de obligatoriske risikovurderinger af de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder?

Ifølge Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, er der ingen tvivl om svaret: det er halvt fyldt.

”Det er vigtigt, at vi passer på grundvandet. Vi skal fortsat have rent drikkevand og forsyningssikkerhed i Danmark. Det værner kommunerne om. Forarbejdet er godt i gang i alle landets kommuner, og 1.900 drikkevandsboringer er allerede risikovurderet. Jeg kan godt forstå ivrigheden på Christiansborg, men i stedet for at tage den negative kasket på, vil jeg med glæde notere mig, at mere end halvdelen af landets kommuner har risikovurderet drikkevandsboringer, og at mange flere er i gang,” siger Jacob Bjerregaard.

Stor indsats på kort tid

Risikovurderingerne er en del af en aftale, som den tidligere VLAK-regering indgik om forbud mod at bruge sprøjtegift i nærheden af drikkevandsboringer. Aftalen går ud på, at der i hele landet indgås frivillige aftaler med dem, der ejer jorden omkring drikkevandsboringer. Altså de boringer, hvor der er nødvendigt at stoppe med at sprøjte. De frivillige aftaler tager hensyn til både drikkevandet og lodsejerne, der får en kompensation for at stoppe med at sprøjte.

Kommunerne har frem til 2022 til at sikre den nødvendige beskyttelse. Men selvom aftalen er fra 2019, kom vejledningerne til, hvordan dette skal gøres, først i juni 2020.

”De fleste kommuner har først kunne gå i gang med arbejdet, efter at vejledningerne udkom. Dvs. at vi på bare 3 måneder allerede har vurderet 40 pct. af boringerne. Med den fremdrift vil stort set alle drikkevandsboringer være risikovurderet inden næste års indberetning. Kommunerne handler altså på opgaven, og de har gjort det hurtigt efter vejledningen til arbejdet var klar,” siger Jacob Bjerregaard.

Kommunerne er i gang

Han understreger desuden, at selvom 41 kommuner endnu ikke har indrapporteret nogle vurderinger af boringer, så er det ikke ensbetydende med, at arbejdet ikke også her er i gang.

”Kommuner er i gang med arbejdet, men mange steder afventer man en politisk godkendelse af, om der skal laves en indsats eller ej som opfølgning på vurderingen. Systemet giver dog ikke mulighed for at svare, at man ”er i gang”. Samtidig er der tale om et kompliceret område, hvor kommunerne kan være i tvivl om, hvor omfattende risikovurderingen skal være. Derfor kan det tage lidt tid, før der bliver registreret noget.”