23. oktober 2020

KL skuffet over skrottet lovforslag om alkoholbehandling

Lovforslag, der skulle sikre styring med offentlig finansieret alkoholbehandling, blev droppet i sidste øjeblik. Det ærgrer KL.

Hvis en borger med et alkoholproblem henvender sig til et privat tilbud for at få hjælp, kan tilbuddet frit sende regningen videre til kommunen, uden at vi ved, om borgeren reelt har fået den hjælp, han eller hun har brug for.

Det skulle et nyt lovforslag fra Sundheds- og Ældreministeriet lave om på, men på dagen for 1. behandlingen valgte ministeriet at skrinlægge forslaget. 

”Kommunerne har pligt til at sørge for, at alle borgere, der vil have hjælp til deres alkoholmisbrug, får det. Men de nuværende regler gør, at vi ikke har nogen som helst indflydelse på hverken kvalitet, indhold eller varighed af de private tilbud, men forventes alligevel at betale regningen. Lovforslaget var det første vigtige skridt og ville have været et tiltrængt løft, der kan sikre alle borgere den rette behandling. Nu er det uvist, hvornår og hvordan vi får muligheder for at have bedre hånd i hanke med, hvilken hjælp borgerne får,” siger formanden for KL’s socialudvalg, Ulrik Wilbek.

Det var ellers en del af både økonomiaftalen for 2020 og 2021 at sikre kommunerne bedre styringsmuligheder på alkoholområdet. I stedet skriver Sundheds- og Ældreministeriet, at de nu ser frem til en grundig og bred drøftelse af emnet på tværs af Folketinget.

”Vi ser frem til at blive inddraget i den drøftelse. Der er brug for tiltag til at sikre den rette kvalitet i de private tilbud, og det er vigtigt, at der snart kommer handling bag ordene. Vi er ikke ude på at overtage området fra de private leverandører. Flere kommuner har ikke egne tilbud og har ingen intentioner om at droppe samarbejdet med de private,” siger Ulrik Wilbek.

Brug for klare aftaler

I dag findes der ingen aftale for, hvad et privat alkoholtilbud skal indeholde eller fokusere på. 

KL så gerne en tværkommunal model, hvor en aftale blev forankret i de regionale fora KKR, hvor en ankerkommune indgår skriftlige aftaler med de private tilbud for alle kommunerne i regionen.

Det vil sikre borgerens frie valg og en tilstrækkelig bred vifte af tilbud, der passer til de forskellige behandlingsbehov.