02. oktober 2020

KL skruer op for klimaindsatsen

Klimapolitik er lokalpolitik. Og for at understøtte og eksponere det store ansvar, som kommunerne allerede har påtaget sig for at løfte klimadagsordenen, opretter KL nu et nyt Center for Klima og Erhverv, som en del af en større organisationsændring.

Klimapolitik er en af de altoverskyggende dagsordener i disse år, og kommunerne spiller en helt afgørende rolle, hvis Danmarks ambitioner om CO2-reduktion skal blive til virkelighed. Samtidig er kommunerne helt i front, når det gælder tilpasning til de klimaforandringer, der allerede giver store udfordringer lokalt, fx når vandet vælter ned fra himlen og ind fra havet.

For i endnu højre grad at understøtte kommunernes indsats på området, samler KL nu sin klimaindsats i et nyt Center for Klima og Erhverv. Det sker som led i en større organisationsændring.

KL-direktør Laila Kildesgaard får ansvaret for indsatsen.

”Det er kommunerne, der lokalt sidder med nøglen til at løse mange af de udfordringer, den grønne omstilling vil støde på. Både fordi kommunerne er myndighed på en lang række områder, men også fordi vi er nærhed til borgere og virksomheder. Kommunerne har – med de rette rammevilkår og økonomi – muligheden for at drive udviklingen med at sænke CO2-udledningen og skabe løsninger på tværs af bl.a. klima, miljø, landbrug, byggeri, transport,” siger Laila Kildesgaard og fortsætter:

”Kommunerne store indsats på området skal i langt højere grad frem på nethinden hos politikerne på Christiansborg og de andre aktører i klimaindsatsen. Og det vil være en af hovedopgaverne for det nye center at sikre handling bag ordene om, at klimapolitik er lokalpolitik.”

Centeret får bl.a. til opgave at:

  • understøtte og eksponere det store ansvar, kommunerne påtager sig for at løfte klimadagsordenen og opfylde Paris-målsætningen i projektet DK2020
  • bringe kommunernes arbejde og erfaringer endnu tættere på forhandlingerne på Christiansborg
  • levere løsninger og være nationale eksperter, når det gælder klimatilpasning og regulering af vand fra alle sider. Der skal skabes klarhed over løsningerne på de skader der allerede er sket i kølvandet på klimaforandringerne.
Info

Info KL's klimaudspil

I to klimapolitiske udspil peger KL på konkrete klimaløsninger, der kan hjælpe CO2-reduktionen og klimatilpasningen på vej.

Organisationsændringer i KL

  • Der etableres et nyt Center for Klima og Erhverv
  • Der etableres et nyt Økonomisk Politisk Center, som samler økonomi, administrationspolitik og forvaltningspolitik i ét for at give et stærkt fundament til at arbejde med bl.a. regeringens annoncerede nærhedsreform og udvikling af fremtidens offentlige sektor.
  • Der etableres et samlet center for Sundheds- og Socialpolitik.
  • Der oprettes et nyt kontor for Beskæftigelse og Integration.
  • KL’s bestyrelse har besluttet at igangsætte et arbejde med at sammenlægge det nuværende Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) samt ledelsespolitikken fra KL i et selvstændigt organiseret udviklingscenter.