06. oktober 2020

KL ser frem til nye forsøg om nærhed og frihed

Der er ros fra KL’s formand til regeringen for at give 7 kommuner frihed til at drive folkeskole, dagtilbud og ældrepleje de næste 3 år. Allerede nu er der dog flere områder, hvor man kan sætte ind med mere tillid og lokal ledelse – bl.a. på beskæftigelses- og socialområdet.

Regeringen vil give 7 danske kommuner fuldstændig frihed i 3 år på et udvalgt velfærdsområde.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen i sin tale ved Folketingets åbning. Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg kommuner får mulighed for at fravige alle regler, lovgivning og dokumentationskrav på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet. Det skal lægge sporene til regeringens bebudede nærhedsreform.

KL’s formand Jacob Bundsgaard kvitterer for, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med en meget tiltrængt reform, der lægger mere ansvar ud lokalt.

”Alt for ofte støder vi i kommunerne på lovgivning og dokumentationskrav, som står i vejen for, at vi kan levere en ordentlig indsats over for borgerne baseret på faglighed, lokale forhold og sund fornuft. Derfor er det rigtig godt, at der nu sættes et arbejde i gang for at gøre op med de mange regler, der dominerer velfærdsområderne,” siger Jacob Bundsgaard.

Vi skal i gang allerede nu

Forsøgene skal løbe over de næste 3 år, og KL-formanden ser frem til at høste erfaringerne på de 3 områder. Men han peger samtidig på, at der allerede nu er flere andre steder, hvor man kan sætte ind med mere tillid og lokal ledelse uden at afvente forsøgene.

”Vi har gjort os en masse erfaringer under coronakrisen, som vi allerede nu kan trække på. Fx på beskæftigelsesområdet, hvor krisen har vist os, at vi kan levere en indsats, som borgere, virksomheder og medarbejdere er glade for, helt uden statslig kontrol og styring. Men også på ældreområdet har vi set, at der er brug for handling allerede nu. Vi skal have flere ledere tæt på kerneopgaven, og vi skal have fokus på kulturen og fagligheden på det enkelte plejehjem,” siger KL-formanden.

De erfaringer bør vi allerede nu lære af og bruge som afsæt til et opgør med det regeltyranni, der dominerer flere områder, mener Jacob Bundsgaard.

”Beskæftigelsesområdet er nok det velfærdsområde, der er allermest regelstyret. Når det ikke er blandt forsøgsområderne, håber jeg, at det er et signal om, at vi allerede nu kan få sat skub under arbejdet med at flytte fokus hen mod fagligheden og den lokale ledelse. Det er der brug for,” siger Jacob Bundsgaard.

Nytænkning af regelgrundlaget på socialområdet

På samme måde er der på socialområdet et stort behov for at nytænke regelgrundlaget, så kræfterne i højere grad kan bruges på det, der giver værdi for borgerne.

”Her har vi allerede nogle rigtig gode erfaringer med helhedsorienterede indsatser og med frikommuneforsøg, som vi godt kan begynde at arbejde videre med. På området for udsatte børn er nogle kommuner fx forsøgsvist blevet sat fri af lov- og dokumentationskrav for at kunne prioritere mere tid til direkte dialog med familien. Det har givet både tilfredse børn og forældre, tilfredse medarbejdere og hurtigere indsatser,” siger Jacob Bundsgaard.

Vigtig med kommunal retning

KL’s formand mener også, at kommunerne skal se indad og gøre op med den kommunale overstyring. Men han understreger, at det er vigtigt, at kommunalbestyrelserne fortsat er med til at sætte retning og være den støttende hånd i ryggen på de kommunale institutioner.

”Den enkelte skole, daginstitution eller plejehjem er ikke sit eget lille mikrokosmos. De er en del af et større kommunalt fællesskab, hvor alle dele hænger sammen og understøtter hinanden for at sikre, at borgernes har en tryg og god hverdag. Her har kommunalpolitikerne en vigtig rolle i at sikre, at der bliver sat en overordnet retning. Og så skal ansvaret for at udfylde de rammer lægges meget mere ud til de lokale ledere og medarbejdere.”

Tema

Tema KL's input til nærhedsreformen

KL vil løbende bidrage med forslag til, hvordan vi får taget et langsigtet og ægte opgør med regler og styringssystemer, som spænder ben for den bedste indsats til borgerne.