06. oktober 2020

KL hilser partnerskab om nyuddannede velkomment

Det er glædeligt, at regeringen har etableret nyt partnerskab, der skal sikre færre nyuddannede på dagpenge. Kommunerne arbejder allerede med dagsordenen lokalt, derfor er det godt, at både KL og tre af landets kommuner er inviteret med.

Antallet af ledige nyuddannede er gennem de seneste år steget og steget, og det er en udvikling, der desværre forstærkes af corona krisen.

Derfor har beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsminister valgt at nedsætte et nyt partnerskab, som KL blandt andet er en del af. Formålet er at hjælpe de nyuddannede, som kæmper med arbejdsløshed, og det hilser KL velkomment.

”Der er stort behov for at hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og gøre deres overgang fra uddannelse til job bedre. De kommer ud på et trægt arbejdsmarked, hvor der er risiko for, at de kommer bagerst i jobkøen. Men de nyuddannede er en helt centrale i fremtidens arbejdsmarked, og derfor er det afgørende, at vi tager fat om problemstillingen og ser på, hvordan vi i fællesskab kan finde løsninger. For der er brug for at se uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik i en sammenhæng,” siger Thomas Kastrup-Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

I 2007 modtog 27 procent af de nyuddannede dagpenge inden for et år efter, at de havde afsluttet deres uddannelse. I 2018 var det tal steget til 42 procent.

Partnerskabet skal sætte turbo på en række indsatser og reformer fra de seneste år, der netop har fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet.

”Kommunerne er centrale for at lykkes med dagsordenen, så vi ser frem til at kunne bidrage konstruktivt til drøftelserne. Vi har masser af erfaring at byde ind med, da både jobcentre, uddannelsesinstitutioner og virksomheder allerede nu er i gang med konkrete samarbejder, der skal lette overgangen fra uddannelse til job,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Partnerskabets første møde bliver allerede afholdt i denne måned.