05. oktober 2020

Bred indsats skal sikre udvikling, læring og trivsel blandt anbragte børn og unge

Regeringens bebudede reform af barnets lov bør blandt andet fokusere på de forebyggende indsatser og bedre skolegang, mener KL, der er klar med en række konkrete forslag til ny lovgivning.

En tryg og god skolegang. Fokus på de biologiske forældre. Mere inddragelse af børn og unge i deres egen sag. Det er bare et par af de konkrete forslag, KL har til en reform af barnets lov.

KL er glade for, at regeringen anerkender nødvendigheden af en reform, men fokus bør være på langt mere end flere og tidligere anbringelser, som ellers er hovedsporet i reformen. 

”Vi skal gøre det bedre, når det handler om trivsel og udvikling af alle anbragte børn og unge. Derfor skal vi forholde os til kvaliteten i alle indsatser, også de forebyggende indsatser. Vi skal være sikre på, at de indsatser, der tilbydes, sikrer børnene den læring, trivsel og udvikling, de har krav på,” siger Ulrik Wilbek, der er formand for KL’s socialudvalg.

Derfor præsenterer KL nu en række forslag til en reform af området, hvor det forebyggende arbejde er centralt. 

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forebygge en anbringelse ved at støtte op om familierne og forældreskabet. Det er i langt de fleste tilfælde det bedste for barnet og familien,” siger Ulrik Wilbek.

En god skolegang er altafgørende

Derudover mener KL, det er vigtigt med yderligere fokus på at skabe en god og tryg skolegang for anbragte børn og unge. Forskningen peger nemlig på, at en god skolegang er afgørende for at udsatte børn og unge får et godt voksenliv med uddannelse og beskæftigelse.  Men der er stadig for få udsatte børn og unge, der får folkeskolens afgangsprøve.

”Det er helt afgørende, at vi i kommunerne har fokus på de anbragte børn og unges skolegang og uddannelse allerede fra skolestart, da skolegang er hele omdrejningspunktet, når vi taler om at ændre børn og unges muligheder. Det har kæmpe effekt på, hvilket liv de kommer til at leve,” siger Ulrik Wilbek.

Her er forslagene:

KL er klar med 8 konkrete punkter til en reform af barnets lov.

  • Der er behov for forskning og viden om forebyggende indsatser og anbringelser – hvad der virker og for hvem.
  • Fortsat fokus på det forebyggende arbejde, hvor der fokuseres på at hjælpe børnene og de unges forældre til at skabe trygge rammer.
  • Skærpet fokus på at sikre en god skolegang for anbragte børn og unge, hvor skolegang og dannelse kommer til at spille en lige så vigtig rolle som tryghed og trivsel. 
  • Plejefamiliers grundlag for adoption skal styrkes, så der kan ske en gradvis nedtrapning af honoreringen i tiden efter plejefamilien har adopteret et plejebarn.
  • Barnets egne ønsker og erfaringer skal prioriteres yderligere.
  • Der bør ses på de unges mulighed for at få efterværn frem til det 25. år.
  • Færre proceskrav til de socialfaglige medarbejdere, så der er mere tid til at skabe resultater for de udsatte børn og unge.
  • Der bør ses på sagsbehandlernes uddannelse, så vi er sikre på, at det matcher lovgivers krav og forventninger.