01. oktober 2020

Kastrup-Larsen: Brug for styrket integrationsindsats i krisetiden

Der er behov for en ekstra indsats for at holde hånden under danskere med ikke-vestlig baggrund, der er særligt hårdt ramt af Corona-krisen. Sådan lød det fra formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg på det årlige Integrationstræf.

Selvom der sjældent har været så lidt bevægelse over de internationale grænser som i denne krisetid, er det en tid, hvor der mere end nogensinde er behov for en stærk integrationsindsats.

For Corona-bølgen har været hård ved mange borgere med ikke-vestlig baggrund, der i forvejen var overrepræsenterede i ledighedsstatistikken.

”Vi er gået fra en buldrende højkonjunktur til en ledighed, der steg hurtigere end under finanskrisen i 2008. Og flygtninge og indvandrere er blevet hårdt ramt,” sagde formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen, i sin åbningstale til det årlige Integrationstræf, der i Corona-krisens skygge blev afholdt virtuelt. Med til træffet var bl.a. ledere, medarbejdere i kommunerne og forskellige organisationer og aktører på integrationsområdet. 

I talen fremhævede han, at det i dag er fem år siden, at tusindvis af flygtninge vandrede på de danske motorveje i håb om asyl. Det er glædeligt, at fire ud af 10 i dag er i job, men der er stadig for mange der endnu står i ledighedskøen.

”Vi skal holde fast i de borgere, som er lige ved at være i mål. Vi skal holde fast i de borgere, der kæmper med psykiske og fysiske skavanker, hvor det er de små skridt frem mod at komme i job, der tæller,” sagde han.

Fokus på uddannelse og sprog

Thomas Kastrup-Larsen gav i sin tale udtryk for, at der ikke findes én nem løsningen, men at en række nye greb skal i spil, der kræver samarbejde på tværs af sektorer.

Der er blandt andet brug for at sikre, at flygtninge og indvandrere har den viden og færdigheder, som virksomhederne efterspørger. Her fremhævede han, at en udvidelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan være en vej at gå.

”IGU’en er et redskab, der netop giver reelle kompetencer, der peger ind på arbejdsmarkedet. Og flere bør have gavn af ordningen,” sagde Thomas Kastrup-Larsen, der bl.a. foreslår, at borgere, der har været i landet mere end fem år og er over 40 år, også skal være omfattet af ordningen.

Derudover fremhævede Thomas Kastrup-Larsen, at vi skal fastholde fokus på danskundervisning som en forudsætning for at kunne begå sig, ikke bare på arbejdsmarkedet, men i det danske samfund i det hele taget.

”I kommunerne er vi optagede af, at vi til enhver tid kan sikre danskuddannelse for borgerne. Det er et lovmæssigt krav. Og nok så vigtigt: Det er en forudsætning for vellykket integration,” sagde Kastrup-Larsen.