26. oktober 2020

Debatindlæg: Vi har brug for en national plan for, hvordan vi binder hele landet sammen i elbil

Folketinget bør lave en national plan for udrulning af elladestandere i Danmark. Den skal indeholde en fornuftig lovgivning på området og sikre, at de nødvendige finansieringsmuligheder er til rådighed, skriver Jacob Bjerregaard i et debatindlæg.

Af Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg

Der kan ikke være tvivl om, at puslespillet om en fornuftig bilbeskatning, der kan understøtte den grønne omstilling af transporten, er en monumental opgave for Folketingets partier.

Men uanset om vi sigter efter en halv eller en hel million elbiler i 2030, så er det givet, at elbilerne ikke kommer ud at køre, hvis de ikke kan blive ladet op. I de tætbefolkede byer og langs de store veje skal markedet formentlig nok sørge for, at elbilerne både kan køre ud og komme hjem igen. I kommunerne ønsker vi imidlertid, at hele landet skal være attraktivt at bo i. Og det betyder, at hele landet også skal være tilgængeligt i elbil.

Samfundet står derfor over for en bunden opgave, når først elbilerne er blevet et reelt alternativ for bilkøberne; der skal hurtigt etableres et effektivt net af ladestandere, der kan sikre, at hele landet er tilgængeligt i elbil. Og der hvor markedet ikke vil være interesseret i at etablere og drive ladestanderne, må det offentlige kunne medvirke til at sikre, at elbilerne kan blive ladet op.

Kommunerne er klar med lokal viden

Behovet for ladestandere vil være vidt forskelligt hen over landet. DTU og Dansk Elbilalliances analyse peger fx på, at mens 92 pct. af elbilerne i Tønder Kommune vil blive ladet op på egen matrikel, er det kun 11 pct. af elbilerne på Frederiksberg, der vil have den samme mulighed. Frederiksberg skal derfor naturligt nok have flere offentligt tilgængelige ladestandere end Tønder. Men elbilen på Frederiksberg er kun attraktiv for bilejeren, hvis den også kan køre til Tønder og stadig blive ladet op til hjemturen.

Kommunerne er klar til at levere den lokale viden og det politiske engagement, der skal til for, at vi kan få etableret en effektiv ladeinfrastruktur, hvor vi hverken har færre eller flere ladestandere, end vi har brug for. Som lovgivningen er i dag, er det imidlertid kun markedet, der kan drive offentligt tilgængelige ladestandere, og kommunerne har svært ved at se, at det er tilstrækkeligt til at sikre en effektiv ladeinfrastruktur, der binder hele landet sammen i elbil. 

Når infrastrukturen ikke er tilstrækkelig, vender borgerne sig naturligt nok mod myndighederne. Men når det kommer til ladeinfrastrukturen, er kommunerne i dag reelt magtesløse. Kommunerne er ejer af ca. 95% af det offentlige vejnet og har det lokalkendskab, der skal til for, at de rigtige ladestandere kan blive sat op de rigtige steder. Kommunerne har bare hverken lovhjemmel eller finansieringsmuligheder til at understøtte den nødvendige udrulning af ladestandere i de områder, hvor markedet ikke kan forventes at levere.

Christiansborg må tage ansvar

Bilkommissionen arbejder lige nu på sin rapport om den kommende ladeinfrastruktur, og KL har givet kommissionen kommunernes anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan komme i mål med opgaven. Men det bliver kun til virkelighed, hvis politikerne på Christiansborg tager ansvaret for at sikre en effektiv ladeinfrastruktur.

Folketinget må derfor lave en national plan for udrulning af elladestandere i Danmark. Den skal indeholde en fornuftig lovgivning på området og sikre, at de nødvendige finansieringsmuligheder er til rådighed.

Når det er på plads, er kommunerne klar til at gå i gang – og meget gerne i et partnerskab med både staten og elbilbranchen, så vi sammen kan sikre den grønne omstilling af transporten.

Debatindlægget er bragt på Altinget Energi og Klima den 26. oktober 2020