27. oktober 2020

Coronakrisen rykker ikke ved virksomheders høje tilfredshed med jobcentrets indsats

Ny undersøgelse viser, at den nye corona-virkelighed ikke har påvirket den store tilfredshed med kommunernes virksomhedsrettede indsats.

Jobcentrene har hurtigt omstillet sig til den nye corona-virkelighed. Det viser KL’s løbende undersøgelse af virksomhedernes tilfredsheds med jobcentrene for 2. kvartal i 2020. Virksomhederne har nemlig samme høje tilfredshed med kommunernes virksomhedsrettede indsats som ved sidste måling, der blev foretaget, inden landet lukkede ned. Jobcentrene har ikke sluppet kontakten, men har holdt samarbejdet ved lige telefonisk.

Hele 83 pct. af de 1.077 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentrets samarbejde, mens kun 5 pct. har været utilfredse eller meget utilfredse med samarbejdet.

”Der arbejdes på højtryk for, at coronavirussen får mindst mulig indflydelse på den virksomhedsrettede indsat i landets jobcentre. Eksempelvis har vi taget nye digitale værktøjer i brug, så vi, gennem den gode dialog, kan hjælpe ledige ud på arbejdsmarkedet. Derfor glæder det os ekstra meget, når det bemærkes ude i virksomhederne,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Jobcentret tager initiativ til kontakten

KL indsamler hvert kvartal data hos virksomheder, som udvalgte kommuners jobcentre har haft kontakt med.

Undersøgelsen fra 2. kvartal viser, at det oftest er jobcentrene, der kontakter virksomhederne. 51 pct. af virksomhederne svarer, at jobcentret har kontaktet dem. 31 pct. af virksomhederne tog selv kontakt til jobcentret, mens 13 pct. af virksomhederne har oplevet, at jobkandidaten kontaktede dem.

Ledige er tilfredse med jobcentret

Det er ikke kun virksomhederne, der har været tilfredse med jobcentrenes indsats under nedlukningen. Undersøgelsen af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats under coronanedlukningen lægger sig i forlængelse af en anden KL-undersøgelse fra august, der viser, at de ledige har været tilfredse med samtaler over telefon og video med jobcentret.

Corona-krisen lukkede for muligheden for fysiske møder i jobcentret, som i stedet har tilbudt de ledige rådgivning og sparring med jobkonsulenten over telefon eller video. Det har for en stor gruppe ledige været så god en oplevelse, at de gerne vil bevare muligheden i fremtiden.

”Corona-situationen tvang os til at gøre tingene på nye måder, og vi kan se, at selvom kommunerne ikke omfattes af statens styring og krav, leverer de stadig den indsats, der er brug for. Det har vi lavet gentagne undersøgelser, som bekræfter. Både medarbejdere, ledige og virksomheder er meget tilfredse med jobcentrets indsats. Vi skal bruge de her gode erfaringer i vores videre arbejde, andet vil simpelthen være galmandsværk, så borgerne får en beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i dem og deres behov,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Læs mere

Læs mere Beskæftigelsesindsatsen under covid-19

KL har gennemført en række undersøgelser for at blive klogere på, hvordan kommunerne håndterede beskæftigelsesindsatsen under nedlukningen og hvordan medarbejdere, ledige og virksomheder oplevede de nye digitale kontaktformer.